Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Ökad trygghet för äldre genom befintlig och ny teknik

Med hjälp av ny teknik och kommunicerande saker ska man kunna se avvikelser hemma hos den äldre.

Publicerad 2017-12-05

Genom det Vinnova-finansierade projektet ”IoT inom vård och omsorg” (IVo) samverkar Skellefteå kommun med en rad andra aktörer för att med hjälp av smarta system möta välfärdens framtida behov.

– Det handlar framför allt om att skapa trygghet och förutsättning för äldre att kunna bo kvar i hemmet så länge som möjligt, säger Petra Liuski, projektledare för IVo.

IoT, ”Internet of things” eller ”Sakernas internet” på svenska, är ett samlingsbegrepp för den tekniska och digitala utveckling som innebär att apparater och system förses med inbyggd kommunikations- och informationsteknologi och ansluts till internet. Varje dag kopplas drygt fem miljoner nya saker upp runt om i världen. De kan lära sig uppfatta sin omvärld, kommunicera med varandra och sin omgivning och på så sätt hjälpa oss att lösa olika problem i samhället.

Bakgrunden till projektet ”IoT inom vård och omsorg” är den framtida demografiska utvecklingen. Mellan 2015 och 2030 beräknas andelen personer som är 80 år eller äldre att öka med 66 procent i Skellefteå kommun, vilket skulle medföra en kostnadsökning motsvarande 300 miljoner kronor utöver den miljard som äldreomsorgen kostar idag i kommunen. Samtidigt ökar inte befolkningen som ska stå för skatteintäkterna i samma takt.

Hur kan kommunen upprätthålla en god välfärd och samhällsservice med de förutsättningarna?

– Många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Att känna sig trygg, och att anhöriga känner trygghet, är en förutsättning för det, säger Petra Liuski.

Trygghetsskapande teknik

Projektet går ut på att undersöka om det med hjälp av IoT-teknik går att öka den trygghetskänslan. Arbetet inleddes förra hösten då Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, beviljade pengar till projektet.

Fokus har i inledningsskedet legat på att identifiera den utrustning som ska användas, systemlösning för att koppla ihop komponenter och funktioner, intervjuer med boenden och inledningsvis arbete med att utveckla maskininlärning för att identifiera mönster och på så sätt kunna se avvikelser hemma hos den äldre. Information från elmätare, vattenmätare och rörelsesensorer har kopplats samman med hjälp av ny teknik, så att en individuell normalprofil kan skapas för den som bor i hemmet. Om något avviker från det normala mönstret så informeras anhöriga via en app. Det kan till exempel handla om att vatten inte förbrukats under en tidsperiod, då kan det betyda att något hänt och personen behöver tillsyn.

Testas i trygghetsboenden

En viktig del i arbetet har varit att få de olika komponenterna i hemmet att tala samma språk. De system som ingår i projektet använder därför ett gemensamt dataformat, som kopplas samman och skickas till ett system som administrerar och utvinner informationen som till sist ska ge en bild av personens livsmönster.

– De olika sakerna fungerar ungefär som ett nervsystem i hemmet och administrationsdelen som utvinner informationen kan liknas med hjärnan som tolkar nervernas signaler, förklarar Christer Åhlund, professor vid avdelningen för datavetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Det finns i dagsläget tre trygghetsboenden i kommunen kopplade till projektet. Ett trygghetsboende är ett vanligt hyreshus med gemensamma ytor för de boende. Nu är projektet inne i fas två, då även kommunerna Kiruna och Uppsala ansluter sig. Kiruna kommun står inför en intressant stadsflytt och Uppsala kommun befinner sig mitt i ett omfattande digitaliseringsarbete som spänner mellan allt från organisation och arbetsformer till teknisk infrastruktur. Målet är att varje kommun i projektet ska involvera tio boenden vardera och ny teknik kommer att testas och utvecklas. Projektet ska pågå i tre år.

– Samtidigt kommer det parallellt att forskas i upplevelsen av samvetsstress hos anhöriga. Det finns även ett integritetsperspektiv att ta hänsyn till, förklarar Petra Liuski.

Passar Skellefteås demografi och geografi

I förlängningen ska denna teknik också kunna användas av hemtjänsten, när den äldre har större behov av omsorg. Skellefteå kommun är en av Sveriges geografiskt största kommuner, som till ytan täcker cirka 7 200 kvadratkilometer. Det innebär ibland långa avstånd. Den teknik som används i projektet gör det möjligt att öka den kontinuerliga tillsynen, vilket kan ge en ökad trygghet för både äldre och anhöriga och samtidigt frigöra resurser som kommunen kan satsa på de mest sjuka äldre.

I projektet samverkar Skellefteå kommun med Uppsala kommun, Kiruna kommun, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Skellefteå kraft, Skebo, RISE, Box Play Alleato, Ductus consulting, Metry Playback Energy, BI Nordic och Mevia.

Läs mer om projektet "Internet of things inom vård och omsorg" här