Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, detaljplan för del av kvarteret Gösen 9, Centrala stan

Publicerad 2017-12-15

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Gösen 9 (nära Nordanå).

Syftet med planen är främst att möjliggöra och ansluta en ytterligare bostadsbyggnad på och mellan de två befintliga byggnaderna. Även centrumverksamhet (kontor mm) tillåts. Planen upprättas med utökat planförfarande. 

Här finns planen utställd för samråd 16 dec 2017–21 jan 2018:

Stadshuset entré, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör-sön 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Planbeskrivning

Plankarta

Kungörelse, samråd

Samrådsmöte

Välkommen till samrådsmöte. På mötet presenterar vi planen och det  finns möjlighet att ställa frågor.

När: 10 jan klockan 18.00
Var: Stadshuset, Trädgårdsgatan 6. Samling i entrén.

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter skriftligt senast 21 januari 2018. Uppge ärendenummer 2017-0317, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.