Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Nepo-teamet

Nepo-teamet arbetar med vuxna personer mellan 18 och 30år som har neuropsykiatrisk problematik i kombination med missbruk.

Nepo-teamet är en öppenvårdsverksamhet. Du behöver inte ha en fastställd diagnos för att få stöd från Nepo-teamet. Nepoteamet består av tre boendehandledare. De arbetar med att ge stöd till att leva ett så självständigt liv som möjligt.
För att få hjälp av Nepo-teamet måste du först ha ett beslut om insats av en socialsekreterare på det socialdistrikt där du är bosatt.


Arbetssätt/metod

Stödet är utformat i tre faser:


Fas 1: Relationsbyggande
Målsättningen är att etablera en relation och motivera till att ta emot stöd i att förändra sin livssituation.

Fas 2:  Genomförandefas 
Målet är att hjälpa till att få en tillrättalagd livssituation och en stärkt självbild.

Fas 3: Utslussfas
Målet är ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära eget boende med eller utan stöd samt struktur och rutiner i vardagen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-05-08