Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samråd, detaljplan för del av kvarteret Vårsådden, Anderstorp

Publicerad 2018-02-13

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Vårsådden. Planområdet ligger nordost om Anderstorps centrum och gymnasium, söder om Anderstorpsleden och angörs via Skiftesgatan.

Syftet med planen är att möjliggöra återuppbyggnad av den idag rivna radhusbebyggelsen. Utifrån gällande plan är detta inte möjligt då området har överskridit byggrätten. Den nya bebyggelsen bör anpassas till platsen genom att följa samma bebyggelsestruktur som tidigare samt anpassas till befintlig bebyggelse.

Planen upprättas med standardförfarande. Det innebär en enklare process där planen direkt kan gå upp för antagande efter genomfört samråd, om planförslaget godkänns av samrådskretsen och inga förändringar görs efter godkännandet.

Här finns planen utställd för samråd 14 februari–7 mars:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen mån–fre 07.00–19.00, lör–sön 08.30–16.00

Du kan också ta del av handlingarna här nedan:


Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 7 mars 2018. Uppge ärendenummer 2017-1950, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

De som inte lämnat några skriftliga synpunkter innan slutdatumet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00 om du har frågor.