Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

2017 års luftmätningar klarade normerna

Publicerad 2018-04-06

2017 års luftmätningar vid E4:an i centrala Skellefteå klarade miljökvalitetsnormerna. Däremot fortsätter trafiken stadigt att öka.

Kvävedioxid
2017 års mätningar av kvävedioxid klarade alla miljökvalitetsnormer; för timvärde, dygnsvärde och årsmedel. Däremot har dygnsmedelvärdet för kvävedioxid överskridits fem gånger av tio när man ser över en tioårsperiod. Kommunen har därför krav på sig att fortsätta de kontinuerliga mätningarna av kvävedioxid.

– Luftkvaliteten i centrumkärnan är viktig att bevaka då vi har en ökande trafikmängd och samtidigt ett ökat byggande på centrala platser, säger Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande.

Partiklar
Miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) har klarats varje år sedan 2011, då mätningarna startade. Kommunen har dock krav på sig att fortsätta med att mäta någon gång då och då.

– Vi väljer att fortsätta med kontinuerliga mätningar av partiklar för att få ett bättre underlag och eftersom vi redan har utrustningen, säger Evelina Fahlesson.

Trafiken
Trafiken är den huvudsakliga källan till luftföroreningarna i stadskärnan. Över Viktoriabron har trafiken ökat varje år sedan 2012 och förra året var den totala fordonstrafiken över bron 9,2 miljoner fordon. Andelen lastbilar har ökat sedan 2010 och ligger nu på 8 % av den totala fordonstrafiken.

Se hur luftkvaliteten varierar
www.skelleftea.se/luftkvalitet finns mer information, historiska mätdata samt en länk till Naturvårdsverkets realtidsdiagram som visar hur luftkvaliteten vid E4 i centrala Skellefteå varierar över det senaste dygnet.

Här hittar du rapporten för 2017: Luftrapport 2017 (pdf)

Bakgrund

Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av kvävedioxider och partiklar vid E4 i centrala Skellefteå, sedan 2006 av kvävedioxider och sedan 2011 av partiklar.

Trafiken är källan men vädret styr föroreningshalten
Trafiken är källan till föroreningarna, men det är framför allt väderförhållandena som bestämmer vilka halter som finns i luften vid en viss tidpunkt. Vindar kan transportera bort och späda ut föroreningar. Regn kan minska halterna av partiklar i luften medan mer material virvlar upp från vägbanorna vid torr väderlek.

Årets högsta halter av kvävedioxid uppstår under vinterns kalla, vindstilla dagar. Då kan den varmare luften lägga sig som ett lock över den kallare luften och ”stänger in” luftföroreningarna.

De högsta halterna av partiklar ses under våren när gatorna blivit snöfria och torra men fordonen fortfarande kör med dubbdäck. De partiklar som virvlar upp kommer från fordonens däck och dubbar, vägbeläggning, vägmarkeringsfärg samt finfraktion från halkbekämpningsmedel.