Lyssna på sidans text med talsyntes

Skellefteå airport, Skellefteå flygplats

SkellefteåFlygplats.jpg

Skellefteå flygplats i Falmark har av Luftfartsverket klassats som farlig verksamhet. Alla flygplatser som har godkänts enligt 6 kapitlet 9 § första stycket i luftfartslagen klassas automatiskt som farlig verksamhet och omfattas därmed av särskilda skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Flygplatsen har en egen beredskapsstyrka med särskilt utrustade brandfordon. Styrkan består av en insatsledare och fyra flygplatsbrandmän. Vid flygplanshaveri eller misstänkt flygplanshaveri larmas även de kommunala räddningsstyrkorna.

 

Informationen granskades: 2014-03-03

 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen