Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

European office för näringslivet

European Office stöder utvecklingen av nya och befintliga affärssamarbeten med anknytning till Europa, samt utveckling av kompetens, produkter och tjänster för nationella och internationella marknader. European Office hjälper och till med processtöd och information vid projektstarter, såväl som medfinansiering i samband med samhällsutvecklande EU-satsningar.

Skellefteå kommun stödjer EU-projekt inom områdena:

  • näringslivsutveckling
  • infrastruktur
  • landsbygdsutveckling
  • kultur- och fritidsutveckling
  • utveckling av högre utbildning

Finansiering till denna typ av projekt söker du hos European office.

För vissa EU-projekt kan du söka finansiering hos kommunen. European office ger dig rådgivning och information om detta. Har du mer allmänna frågor om EU vänder du dig istället till Europa Direkt Västerbotten, klicka på länken nedan.

Frågor om jordbruksstöd hänvisar vi direkt till länsstyrelsen på telefon 090-10 70 00.

Europa Direkt

Europe Direct (Europa Direkt) drivs som ett informationsnätverk av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. I dagsläget har unionen närmare 500 kontor utplacerade på olika platser i syfte att svara på frågor och sprida information om EU:s många politikområden. I Sverige finns 18 samlingspunkter dit medborgare, organisationer, skolor och företag kan vända sig med frågor, funderingar och även åsikter om det arbete som gjorts och pågår.

Europa Direkt Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Strukturfondsprogrammet

Det är möjligt att söka stöd till projekt inom det europeiska regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Det kommer att verka mellan åren 2007-2013.
Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida (extern webbplats, nytt fönster)

Läs mer om:

Projekt kan på egen risk sätta igång sin verksamhet, innan beslut fattats om EU-medel, om tidpunkten för starten stämmer överens med vad som är angivet i ansökan.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2015-01-15