Lyssna på sidans text med talsyntes

Arbetshälsa - Livet är en helhet

Vad gör att personal blir sjukskriven och hur kan vi hjälpa? var frågeställningen som startade tankarna kring arbetshälsa. 2001 började gymnasieförvaltningen fundera över vad som låg bakom både långa och korta sjukskrivningar och om det på något sätt kunde förebyggas. Kent Nilsson är sedan dess anställd som friskvårdssamordnare för att hjälpa personalen att bygga en hälsosam arbetsplats. Gymnasieförvaltningen rymmer cirka 550 anställda.

 - Den första tanken var att personalen skulle få möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid, berättar Kent.
Nästa steg blev att börja se arbetshälsa mer långsiktigt. Grundtemat formulerades ”en hälsosam arbetsplats” och tankarna vidgades till alla olika delar som begreppet hälsa kan rymma.

- En viktig del har hela tiden varit att personal från hela förvaltningen skulle få möjlighet att träffa varandra, berättar Kent Nilsson.
Något som tidigt blev klart var den goda tillgången på bra lokaler för aktiviteter på de olika skolorna. Att besöka andra skolors lokaler och möta personal från flera olika håll ökar samhörighetskänslan i förvaltningen.

Den mentala sidan av god arbetshälsa prioriterades tidigt. Hur stress påverkar hälsa och hur den går att hantera och minska togs upp på dagordningen. Flera år i rad erbjöd Ulla-Karin Renström, lärare OP, 10-veckorskurser i stresshantering. En femtedel av hela personalgruppen, 110 personer, deltog i studierna. Tillsammans med Anitha Hedlund-Nyström kommer hon att jobba vidare med återträffar för den här gruppen.

Tidigt visade det sig att särskilt kvinnorna i förvaltningen var svårt överbelastade. Den höga ambitionsnivån, viljan att vara behjälplig och prioriteringen av andra före sig själv visade sig i stressnivåer och hälsa. Under ett år fokuserades så särskilt på dessa genusfrågor och föreläsningar siktade på att klargöra och hjälpa till att ändra på detta problem.

2002 startade Kent och Ulla LindbergGustafson, idrotts- och hälsolärare, det som kom att kallas Hälsoprofilen. Alla anställda inbjöds att göra en hälsoprofil och se över områden som motion, fritid, matvanor, blodtryck, arbetssituation och mycket annat i livet.
- Cirka 450 profiler har gjorts än så länge. Det är 80% av personalgruppen, berättar Kent Nilsson.

Alla erbjuds också en uppföljning och det arbetet pågår för fullt. 330 personer har fått hjälp att jobba vidare på att förbättra sin livskvalitet. Nästa steg i arbetet är att bjuda in alla nyanställda för att göra en hälsoprofil. Allt sker på arbetstid och är helt kostnadsfritt. Kent och Ulla erbjuder tystnadsplikt, men kan också delta i samtal med arbetsledning om den anställde vill det.

Tre framtidsveckor hålls i början av höstterminen -07 för att peppa de anställda att prova en ny aktivitet. Under de veckorna är det okej att testa nya grupper utan att för den skull boka in sig som regelbunden deltagare. Det erbjuds olika motionsformer som badminton, tennis, gympa, styrketräning, fotboll, core, pilates, promenader med mera. De avslappnande grupperna som yoga, massage och vattengympa erbjuds liksom de mer mentalt aktiverande grupperna körsång, bridge, kvinnofrukost med seminarier och föreläsningar.

Runt omkring på skolorna finns också 18 eldsjälar som fungerar som informella ledare. De är intresserade själva och peppar sina kollegor att delta. De är väldigt viktiga för det fina engagemanget från de olika delarna av gymnasieförvaltningen.  

Under terminens gång anordnas olika arrangemang för att hålla ångan uppe. Exempelvis fanns möjlighet till en kanotutflykt från kyrkholmen till Bergsbydammen i lugn takt i början av september. En annan uppskattad tävling var stegräknarkampanjen som resulterade i två vinnande lag. Eftersom de lyckats avverka mer än 3 617 500 steg under 70 dagar tilldelades de upplevelsepriset. Gymnasie ”classikern” lockar med de fyra grenarna; cykel, simning, längskidor samt löpning. Tävlingen pågår under hela läsåret.

Gymnasieförvaltningens ambition är att arbetet ska fortgå med långsiktiga effekter som mål, vilket ska ge en allt mer välmående personalstyrka.

 

 

Informationen granskades: 2009-06-03

 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen