Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Naturstigar på Vitberget

FörskolebarnTräd-TobiasThylin.jpg

På Vitberget i centrala Skellefteå finns det förutom vandringsleder även två välmarkerade naturstigar. Längs natrustigarna finns informationsskyltar där du får lära dig mer om natur och friluftsliv.

Naturstigen Vitberget

Naturstigen är en cirka fem kilometer lång stig som går genom kuperad terräng med några lite brantare partier. Stigen är väl markerad med små blå/vita vandringsledsskyltar. Längs stigen finns skyltar med information om det varierande landskapet, kultur, geologi med mera.

Här kan du se en karta över Naturstigen Vitberget.

Naturstigen Vitberget sköts av Naturskyddsföreningen i Skellefteå.


Lilla naturstigen i Upplevelseskogen

Lilla naturstigen i Upplevelseskogen är en trevlig stig lämplig för alla åldrar. Längs den 400 meter långa stigen, som är markerad med färgglada stenar, får du lära dig mer om naturen och några av våra vanligaste arter av växter och djur. Följer du stigen kommer du bland annat att få se träfigurer av älg, mård och hackspett. Vid varje figur finns en informationstavla med text på svenska och engelska.

Uteklassrummet

Halvvägs efter Lilla naturstigen ligger uteklassrummet. Här finns vindskydd, svarttavla och stockbänkar som står mitt i en varierad skogsmiljö av både ungskog, gammal skog, små sjöar, våtmarker och stenhällar. Att låna klassrummet för lektioner eller möten är gratis, men du måste boka tid.

Hitta Vilse-stigen

Bredvid Lilla naturstigen i Upplevelseskogen finns även Hitta Vilse-stigen. Detta är en utbildningsstig med informationstavlor från Civilförsvarsförbundet för att lära barn att vistas tryggare i skogen. Längs leden får du följa berättelsen om pojken Vilse som visar hur man ska göra för att lättare bli hittad om man går vilse i skogen.

Vägbeskrivning

Upplevelseskogen och naturstigarna hittar du om du följer vägen upp mot Vitbergets topp. På vänster sida i början på parkeringen till Vitbergsstugan sitter skylten "Vitbergets naturstigar". Följ vägen i pilens riktning så hittar du informationstavlor om stigarna. 

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden

Informationen granskades: 2017-12-13