Lyssna på sidans text med talsyntes

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret ska genom ett föredömligt ledarskap, kompetenta medarbetare och effektivt arbetssätt erbjuda kommunmedborgarna och näringsliv en god teknisk försörjning till så låg kostnad som möjligt inom områdena trafik, vägar, parker, vatten & avlopp, avfall samt sotning. Vidare ska hamnverksamheten verka för att regionens industrier och andra användare erhåller fördelaktiga transporter via en väl fungerande hamnanläggning. Teknisk chef är Hans Andersson.

Tekniska kontorets tjänster

Du kan ta del av tekniska kontorets tjänster genom att klicka på länk för respektive område:

 

Informationen granskades: 2012-11-05

 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen