Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Allmänna ordningsregler vid förhyrning av lokaler

 • Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för ordningen i lokalen under pågående verksamhet och att inga utomstående vistas i lokalerna.
 • De förhyrda lokalerna får tas i bruk enligt den beställda tiden. Observera! i beställd tid ska ingå tid för att ställa i ordning lokalen före och efter verksamheten. Vid ommöblering ska hyresgästen återmöblera till ursprungligt skick.
 • De förhyrda lokalerna ska utrymmas på fastställd tid.
 • Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakats av hyresgästen ska snarast möjligt anmälas till vaktmästare eller Kultur- och fritidskontoret. Hyresgästen är ersättningsskyldig för sådan skada.
 • Innan lokalen lämnas ska hyresgästen eller den ansvarige ledaren se till att fönster och dörrar är stängda och att belysningen är släckt.
 • Ledaren för aktivitet i träslöjd, textilslöjd, hemkunskap etc ska ta kontakt med föreståndaren för lokalen innan verksamhet påbörjas.
 • Innehållet i bänkar, uppsatta teckningar, elevarbeten eller undervisningsmaterial får inte röras eller användas av utomstående.
 • Förlorade tillhörigheter och värdesaker ersätts inte.
 • Rökförbud gäller i alla lokaler samt dygnet runt på alla skolgårdar.
 • Djur får ej vistas i lokalerna.
 • Ordningsregler som finns uppsatta i lokalen ska respekteras.
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare får inte överlåta nyckel/kort till obehörig person eller till person under den åldersgräns som gäller för hyra av aktuell lokal.
 • Berättigade klagomål om hyresgästens sätt att följa dessa ordningsregler och i övrigt fullgöra sina skyldigheter kan leda till avstängning från lokalerna och eventuellt skadestånd.
 • Arbetsinställelse, blockad, eldsvåda eller annat som är att hänföra till ”force majeure” fritar parterna från berörda förpliktelser i detta kontrakt.
 • Nödvändiga reparationer och underhåll kan tillfälligt bryta gällande kontrakt.


Idrottshallar

 • Hyresgäst och ansvarig ledare ska vara över 18 år och myndig.
 • Omklädningsrum med angränsande duschrum får disponeras enligt anvisningar. Kontrollera att kranar och duschar är stängda efter användning.
 • Hallen får ej beträdas med skor som använts utomhus eller som svärtar golvet. Endast träningsskor för inomhusbruk eller motsvarande får användas.
 • Omklädningsrummet får tas i bruk 30 minuter före hyrd tid och högst 30 minuter efter hyrd tid.
 • Vikväggar får endast handhas av vaktmästare eller idrottslärare.
 • Redskap ska plockas bort och ställas/hängas på anvisad plats efter användning.
 • Fotbollsspel i hallen är tillåtet endast med inomhusboll.
 • Publika eller andra arrangemang kan tillfälligt bryta gällande kontrakt.
 • Vid publika arrangemang där polistillstånd krävs skall ett sådant kunna uppvisas vid anmodan.


Skolrestauranger- och kök

 • Hyresgäst och ansvarig ledare ska vara över 23 år och myndig.
 • Hyresgäst eller ansvarig ledare tar personlig kontakt med husmor eller motsvarande skolmåltidspersonal.
 • Specialutrustning som kokskåp, diskmaskin, kyl etc får användas endast under förutsättning att hyresgästen fått tillstånd av personalen.
 • I beställd tid ska ingå tid för dukning och bortstädning. Städmaterial finns framställt.
 • Utrustning och inventarier ska efter användandet vara väl rengjorda och återlämnade i ursprungligt skick. Ingenting får kvarlämnas för senare avhämtning.
 • Bord och stolar ska vara avtorkade och placerade enligt uppsatt skiss i restaurangen. Golven ska sopas.
 • Sopor och matavfall ska lämnas i avsedda kärl. Observera! Under skollov får sopor inte lämnas kvar.
 • Det är förbjudet att strö ut talk, stearin, potatismjöl eller annat på golvet. Städningen försvåras och merkostnaden debiteras hyresgästen.
 • Vid publika arrangemang där polistillstånd krävs skall ett sådant kunna uppvisas vid anmodan.
 • Innan Du lämnar lokalen – kontrollera:
   Att toaletter och tvättställ lämnas i vårdat skick
   Att samtliga använda lokaler är utrymda
   Att spisar och lampor är släckta
   Att kranar, fönster och dörrar är stängda/låsta
   Att avloppen i köket är rengjorda

 

Du som hyr publik lokal för exempelvis fest eller arrangemang ska även ta del av:
Brandskydd - hyresgästens skyldigheter för publik lokal

Du som hyr en lokal för övernattning ska även ta del av:
Brandskydd - hyresgästens skyldigheter för lokal vid övernattning

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden

Informationen granskades: 2017-11-21