Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta VUX

Telefon:0910 - 73 50 00 kundtjänst

Besöksadress Laboratorgränd 5,
931 77 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Grundskolekurser för vuxna

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.

Utbildningen vänder sig till dig som
- har kort utbildning
- behöver förbättra dina kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik
- behöver förbereda dig för gymnasiestudier eller kombinera grundläggande studier med gymnasiestudier.

Du studerar dagtid, kvällstid, heltid eller deltid. Du börjar på den nivå där du befinner dig och genom ett flexibelt arbetssätt har du möjlighet att klara kursen i en snabbare eller långsammare takt beroende på dina förkunskaper. Du lär dig också att ta ansvar för din egen inlärning.
Du får betyg efter avslutad kurs: A-F (F är icke godkänt).


Engelska

Du lär dig så mycket engelska att du kan använda språket både muntligt och skriftligt i vardagliga situationer. Du kan läsa förenklade litterära texter. Du får kunskaper om samhälls- och kulturförhållanden i engelskspråkiga länder.

Matematik

Kursen ger kunskaper i de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, algebra och funktionslära. Du får möjlighet att använda datorn i vissa avsnitt, t ex i statisktiska undersökningar med hjälp av olika diagram.

Svenska/Svenska som andraspråk

Du arbetar i olika arbetsformer med basfärdigheterna tala, läsa och skriva. Du läser litteratur och övar både muntligt och skriftligt att berätta, beskriva, referera, recensera och argumentera. I kursen ingår också studieteknik, grammatik och språkhistoria och du får lära dig att använda datorn som ordbehandlare och informationskälla.

Samhällskunskap

I kursen lär du dig i samhälle, arbetsliv och ekonomi genom studier av skilda samhällsfrågor. Du får möjlighet att reflektera över, analysera och diskutera samhällsförhållanden i Sverige och i andra länder.

Orienteringskurs/Individuell kurs i svenska
med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter finns hos många fler än man tror. Kanske är du en av dem? På VUX kan du få kvalificerad hjälp med dina svårigheter.
Innan du börjar kursen kan vi göra en dyslexiutredning som ligger till grund för undervisningen.


 
 

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2016-10-17