Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon:0910 - 73 50 00

Fax 0910 - 73 56 46

Telefontider Vardagar 07.00-17.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Omsorg, stöd och hjälp

Skellefteå kommun erbjuder omsorg och stöd till äldre, barn, unga och familjer med särskilda behov. Kommunen ger också stöd till personer som flytt från oroligheter i världen.

Vill du bli kontaktperson?

Aktuellt Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett aktivare liv. Som kontaktperson fungerar du som en vän...

Kontakta socialkontoret

Aktuellt Om du är i behov av råd, stöd eller hjälp från socialkontoret kan du kontakta oss via det här formuläret. Beskriv vad det är du vill ha hjälp med så k...

Trygghetsboenden - den nya boendetrenden

Nyhet 2016-08-25 Socialnämnden avslår ett medborgarförslag om att återinföra boendeformen servicehus. Förslagsställaren menar att många människor är ensamma och behöve...

Nej till LOV i hemtjänsten

Nyhet 2016-08-25 I en centermotion till kommunstyrelsens arbetsutskott som remitterats till socialnämnden föreslås att nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag ti...

Övertagandet av hemsjukvården under luppen

Nyhet 2016-08-25 Den 1 september 2013 övertog kommunerna i Västerbottens län hemsjukvården från landstinget. På uppdrag av de förtroendevalda kommunrevisorerna har nu ...

Barn och äldre i gemensamt lunchmingel

Nyhet 2016-08-18 Ett stort antal fritidsbarn från Sunnanå var inbjudna att äta utomhus tillsammans med de äldre från boendet Sunnanäng. det blev ett härligt lunchmöte ...

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2016-08-19