Det bubblar i avlopp/diskho, vad beror det på?

Ett våldsamt bubblande kan bero på att ledningarna är dåligt luftade. Då skapas ett undertryck, när spillvatten tappas från en högre liggande våning. En lämplig åtgärd är att se över ledningarnas ventil på vinden. Är denna fullt öppen bör bubblandet upphöra.

Ett stillsamt bubblande tyder på att ett stopp i avloppet håller på att bildas. Vattnet hindras att rinna fritt.