Meny Kontakt & tyck till
 

Kontakta Kundtjänst, socialkontoret

Telefon: 0910 - 73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-19.00, vardag före röd dag 07.00-16.00

Skicka epost till ...

Ställ en fråga, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan.

Tyvärr är det ordinarie kontaktformuläret tillfälligt ur funktion!

Använd det här formuläret för att kontakta oss.  

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag= Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Grupphem och asylhem

INGCHYSS0903.JPG

Skellefteå är en av de kommuner som tar emot flyktingbarn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare. Vi har tre boenden för asylsökande barn och tre boenden för barn med permanent uppehållstillstånd.

På Origo, Argos och Falmarksgårdens asylhem tar vi emot barn i åldern 14 - 17 år som söker asyl. På Ankaret, Norrskenet och Tellus tar vi emot barn som fått permanent uppehållstillstånd och alltså får stanna i landet. När barnen fyllt 18 år, och i juridisk mening räknas som vuxna, har vi 18+ verksamheten som kan ge fortsatt stöd till de unga vuxna som har detta behov. Eftersom de allra flesta av barnen har sin skolgång förlagd till Balderskolan har vi även två personal placerad där.

Vi har resurser att ta emot upp till 25 asylsökande barn samt 29 barn som fått permanent uppehållstillstånd. Socialsekreterare utreder och fattar beslut som rör barnen utifrån socialtjänstlagen.

Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet är Migrationsverket.

Förhoppningen med vårt arbete är att vi ska lyckas så bra att barnen väljer att bosätta sig i Skellefteå kommun efter att de fyllt 18 år.

Samtliga kostnader för grupphemmen betalas av staten genom Migrationsverket.

Grupphemmen genererar ca 60 arbetstillfällen till kommunen. Verksamheten är placerad under socialnämnden och ingår i Individ- och familjeomsorgens Barn- och ungdomsenhet. 

Du kan läsa mer om respektive grupphem genom att klicka på deras namn till höger.
Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2014-04-14