Lyssna på sidans text med talsyntes

Grupphem och asylhem

INGCHYSS0903.JPG

Skellefteå är en av de kommuner som tar emot flyktingbarn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare. Vi har tre boenden för asylsökande barn och tre boenden för barn med permanent uppehållstillstånd.

På Origo, Argos och Falmarksgårdens asylhem tar vi emot barn i åldern 14 - 17 år som söker asyl. På Ankaret, Norrskenet och Tellus tar vi emot barn som fått permanent uppehållstillstånd och alltså får stanna i landet. När barnen fyllt 18 år, och i juridisk mening räknas som vuxna, har vi 18+ verksamheten som kan ge fortsatt stöd till de unga vuxna som har detta behov. Eftersom de allra flesta av barnen har sin skolgång förlagd till Balderskolan har vi även två personal placerad där.

Vi har resurser att ta emot upp till 25 asylsökande barn samt 29 barn som fått permanent uppehållstillstånd. Socialsekreterare utreder och fattar beslut som rör barnen utifrån socialtjänstlagen.

Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet är Migrationsverket.

Förhoppningen med vårt arbete är att vi ska lyckas så bra att barnen väljer att bosätta sig i Skellefteå kommun efter att de fyllt 18 år.

Samtliga kostnader för grupphemmen betalas av staten genom Migrationsverket.

Grupphemmen genererar ca 60 arbetstillfällen till kommunen. Verksamheten är placerad under socialnämnden och ingår i Individ- och familjeomsorgens Barn- och ungdomsenhet. 

Du kan läsa mer om respektive grupphem genom att klicka på deras namn till höger.
 

Informationen granskades: 2013-09-24

 
Ansvarig nämnd: Socialnämnden
 

Grupphem och asylhem

Här kan du läsa mer om Skellefteå kommuns grupphem och asylhem.

 

Barncheck

Så här vill socialkontoret tillämpa barnkonventionen i sitt arbete med barn och unga!

Barncheck (pdf i nytt fönster)