Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kyrkstigen

Gör som de gjorde förr i tiden och vandra till ditt kyrkobesök!

Kyrkstigen är en vandringsled mellan Burträsk och Skellefteå - från kyrka till kyrka. Hela sträckan är ca 40 km. Det går utmärkt att vandra till fots, men även att cykla delar av leden. Kyrkstigen som följer den gamla färdvägen går genom omväxlande natur och ger goda möjligheter till naturupplevelser.

Leden är markerad med stolpar med Kyrkstigens symbol. På vissa platser finns skyltar som berättar om sevärdheter. Rastplatser med timrade vindskydd och bänkar finns längs leden. Nära korsningen Kyrkstigen-Brännvattsvägen finns en timrad slåtterlada, där man kan övernatta.

En vandring i historien

På medeltiden fanns det kyrka, tingsplats och marknadsplats i Skellefteå. Den första kyrkan i Skellefteå byggdes på 1300-talet. Då hörde Burträsk till Skellefteå socken. Först i början av 1600-talet blev Burträsk egen socken. Stigar uppstod redan tidigt när människor vandrade till kyrka och marknadsplats.

På en karta från 1600-talet finns en stig inritad från Åbyn, i norra delen av Burträsket, och vidare mot Renbergsvattnet. Den färdvägen torde ha använts sedan lång tid tillbaka. Sommartid rodde man över sjöarna och på vintern användes isarna. Gusta Vasa ökade kraven på bönderna att hålla kyrkstigar öppna. Man måste t. ex. lägga kavelbroar över myrarna.

Sockenvägen

År 1781 stod den första körvägen klar mellan Burträsk socken och kyrkplatsen i Skellefteå. Till minne av vägbygget restes en sten på socken-gränsen. Den står fortfarande kvar intill vägen mellan Ragvaldsträsk och Renbergsvattnet. Vägen kallas nu Sockenvägen och har flera avfarter till Kyrkstigen.

Nu är kyrkstigen åter farbar för vandrare och cyklister. Sträckningen följer den gamla färdvägen, med vissa avvikelser. Från Åbyn går leden i skogs-terräng och från Ragvaldsträsk följer stigen gamla slingrande vägar mot Skellefteå.
 
 
 

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden

Informationen granskades: 2014-04-16