Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon: 0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag 07.00-16.00

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30. Dag före röd dag 07.00-16.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Vägutredningen Skellefteåprojektet

Skellefteåprojektet är ett samhällsbyggnadsprojekt där målet är ett effektivt och hållbart transportsystem med en säker och miljöanpassad användning.

Höga trafikmängder och den tunga trafik tillsammans med gatans utformning ger följande problem vid E4 i centrum:

  • barriäreffekter för dem som går och cyklar
  • bristande framkomlighet med tidvis långa köer för bilister
  • dålig luftmiljö på grund av att kvävedioxider överskrider miljökvalitetsnormen
  • stora brister i trafiksäkerhet med många olyckor som följd
  • koldioxidutsläpp från motorfordon, vilket motverkar klimatmålen.

 

Trafikverket har kommit fram till att följande fyra åtgärder är de mest kostnadseffektiva ur funktions-, miljö-, hälso- och samhällsekonomisk aspekt bland andra:

  • Effektivare trafik
  • Befintligt läge
  • Nedsänkt läge
  • Östra leden.

Efter ett omfattande arbete kring vägtransportsystemet i Skellefteå har Trafikverket avslutat sin vägutredning och beslutat att flytta E4 till Östra leden.

Förslag på placering

Det betyder att E4 placeras öster om dagens sträckning och den så kallade östra leden blir verklighet om regeringen fattar beslut om finansiering. Se puff till höger på sidan.

Vad kostar det?

Omdragning av E4 beräknas kosta totalt närmare 900 miljoner kronor och Skellefteå kommun är beredd att medfinansiera flytten av E4 med motsvarande 30 procent av kostnaden.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2014-04-15