Lyssna på sidans text med talsyntes

Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser samt vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. När allmänheten omedelbart behöver varnas används varningssignalen Viktigt Meddelande.

Vilka situationer kan det handla om?

Signalen används vid till exempel störningar i viktiga samhällsfunktioner eller när allmänheten utsätts för risk på grund av farliga bränder, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk. Det kan även handla om smittspridning eller svår brottslighet som innebär allmän fara.

Hur låter signalen?

Viktigt Meddelande-signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar, med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en 30 sekunder sammanhängande signal.

Vad ska du göra när signalen hörs?

  • stanna inomhus eller gå inomhus om du är ute
  • stäng dörrar och fönster, ventiler och fläktar
  • sätt på radions P4 eller text-TV och invänta information om vad som har hänt och vad du ska göra för att skydda dig.

Signalen testas varje kvartal

Signalen testas kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra någonting, förutom att lägga på minnet hur den låter i händelse av situationer som eventuellt kan uppstå vid senare tillfälle.

Var hörs signalen?

Användning av signalen begränsas till just det område där allmänheten bedöms vara i fara. I Skellefteå kommun finns det utomhusalarmeringssystem uppsatt, det täcker Skellefteå tätort, Boliden, Skelleftehamn, Örviken och Ursviken. På de orter inom Skellefteå kommun som inte täcks av utomhusalarmeringssystemets signal varnas allmänheten genom att bilar med högtalarsystem kör runt och informerar muntligt.

Så här går det till vid en olycka

Vid en olycka beslutar räddningsledare om hur allmänheten ska varnas. Räddningsledare kontaktar den regionala SOS-centralen och de i sin tur meddelar allmänheten via meddelande i alla sändande radiokanaler och marksända tv-kanaler. SOS-centralen skickar också ut signalen "viktigt meddelande".

När det verkligen händer:

I september 2012 brann det i Halmstads hamn. Den mycket kraftiga branden, risken för explosioner samtidigt som giftig rök spred sig över staden gjorde att myndigheterna gick ut med ett VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten.
Läs om branden i Halmstad och lyssna på 11 åriga Viktors upplevelser. (extern sida, nytt fönster)

 

Informationen granskades: 2013-11-29

 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen