Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Självservice, blanketter och e-tjänster

Här får du tillgång till blanketter, dokument och e-tjänster. Använd textrutan nedan för att söka eller välj kategori.

Söker du e-tjänster?

Mina sidor samlar alla e-tjänster på ett ställe. Du kan också använda söken nedan för att hitta e-tjänsterna.

Mina sidor

Sök för att hitta blanketter, e-tjänster och dokument

 • Barn och utbildning

 • KAA Anmälan studieavbrott_ej påbörjade gymnasiestudier_ inkl checklista för_CV.pdf
 • Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

 • Anmälan till Sommaröppet 2017
 • Ansöka om förskolepeng
 • Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg
 • Ansökan om plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem
 • Inkomstuppgift för plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem
 • Kompletterande ansökan till Näktergalens förskoleavdelning
 • Lämna schema
 • Säga upp plats
 • Återbetalning av avgift vid barns sjukdom
 • Grundskola

 • Anmälan till förskoleklass och fritidshem för barn födda 2011
 • Ansöka om modersmålsundervisning
 • Ansökan om ledighet för elev i grundskolan
 • Ansökan om skolskjuts
 • Byte av skola
 • Ersättning för glasögonskada
 • E-tjänst grundskola, godkännandeblankett för god man för ensamkommande barn
 • E-tjänst grundskola, godkännandeblankett för vårdnadshavare (familjehem)
 • Grundskola
 • Köp av elevdator åk 9
 • Mat- och reseersättning vid PRAO
 • Möjlighet att begära betyg i grundsärskolan
 • Ändra kontaktuppgifter
 • Gymnasiet

 • Anmäla frånvaro
 • Anmäla kontonummer till Nordea
 • Ansöka busskort
 • Ansöka ersättning för skadade glasögon
 • Ansöka om ledighet
 • Ansökan Inackorderingstillägg
 • Ansökan modersmålsundervisning
 • Ansökan om inloggning till Skola24
 • Ansökan om kontant reseersättning
 • Ansökan till gymnasiesärskolans individuellt program
 • Ansökan till gymnasiesärskolans nationella program
 • APL blankett
 • Attestera frånvaro
 • Begäran och beslut förlängd undervisning
 • Gymnasieantagningen
 • Inlämningskvitto dator
 • Jämkning för skolungdom och studerande
 • KAA Information om sekretesskyddet i offentlighets- och sekretesslagen
 • KAA Information om studieavbrott till dig som är mellan 16-20 år
 • KAA Medgivandeblankett
 • KAA Så jobbar vi i Skellefteå
 • Läsårstider gymnasiet 16-17
 • Läsårstider gymnasiet 17-18
 • Rutin o blankett för felanmälan och service på elevdatorer
 • Schema gymnnasium
 • Se ditt barns frånvaro
 • Tilläggsbelopp begäran och beslut
 • Tilläggsbelopp Begäran och beslut förlängd undervisning
 • Högskola och universitet

 • Ansöka resebidrag
 • Lärare och blivande lärare

 • Ansöka om ersättning för VFU
 • VFU kollektivavtal
 • VFU-avtal Luleå universitet
 • VFU-avtal Umeå universitet
 • Vuxenutbildning

 • Ansök SFI
 • Ansök vuxenutbildning
 • Begäran och beslut om förlängd undervisning
 • Begäran om samlat betygsdokument
 • VUX - Begäran om samlat betygsdokument
 • Kulturskolan

 • Anmälan kulturskolan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-05-03