Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Självservice, blanketter och e-tjänster

Här får du tillgång till blanketter, dokument och e-tjänster. Använd textrutan nedan för att söka eller välj kategori.

Söker du e-tjänster?

Mina sidor samlar alla e-tjänster på ett ställe. Du kan också använda söken nedan för att hitta e-tjänsterna.

Mina sidor

Sök för att hitta blanketter, e-tjänster och dokument

 • Omsorg och hjälp

 • Bidrag och stöd

 • Ansöka om fondmedel
 • Ansöka om försörjningsstöd
 • Familj och barn

 • Anmälan vid misstanke om att ett barn far illa 2015
 • Barn och sorg - 16-25 år
 • Barn och sorg - 7-15 år
 • Familjhem och lönebortfall
 • Intresseanmälan familjehem och/eller kontaktfamilj
 • God man, förvaltare och förmyndare

 • ANSÖKAN: Försäljning av fast egendom eller bostadsrätt (blankett)
 • ANSÖKAN: Intyg om lämplighet som god man och förvaltare (blankett)
 • ANSÖKAN: Länk till tingsrättens ansökningsblanketter för god man eller förvaltare.
 • ANSÖKAN: När förmyndare ska ta ut spärrade medel (blankett)
 • ANSÖKAN: När god man/förvaltare ska ta ut spärrade medel (blankett)
 • ANSÖKAN: När omyndig vill driva rörelse (blankett)
 • ANSÖKAN: Råd när du ansöker om god man eller förvaltare (information)
 • ANSÖKAN: Samtycke till godmanskap från anhöriga (blankett)
 • ANSÖKAN: Släktförteckning för huvudman (blankett)
 • DÖDSFALL: Om huvudmannen avlider (information)
 • DÖDSFALL: Vård av enskilds rätt vid arvskifte (information)
 • ERSÄTTNING: Arvodesregler för ställföreträdare år 2017 (information)
 • ERSÄTTNING: Arvodesräkning för barn med uppehållstillstånd (blankett)
 • ERSÄTTNING: Arvodesräkning för barn utan uppehållstillstånd (blankett)
 • ERSÄTTNING: Arvodesräkning för förmyndare (blankett)
 • ERSÄTTNING: Redogörelse för begränsat uppdrag för god man och förvaltare (blankett)
 • ERSÄTTNING: Redogörelse för utfört uppdrag för god man och förvaltare (blankett)
 • FLYTTNING: Försäljning av fast egendom eller bostadsrätt (information)
 • FLYTTNING: Förvaringsavtal (skriv ut och fyll i)
 • FLYTTNING: Godmanuppdrag ersätts med förvaltaruppdrag (information)
 • FLYTTNING: När huvudmannen ska flytta och avveckla sitt lösöre (information)
 • FLYTTNING: Vid byte av god man eller förvaltare (information)
 • KLAGOMÅL: När god mans eller förvaltares lämplighet ifrågasätts (blankett)
 • NYTT UOPDRAG: Förmyndare för barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: Checklista för nytt uppdrag (information)
 • NYTT UPPDRAG: Checklista god man för ensamkommande barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förordnad förmyndare eller vårdnadshavare (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förordnad vårdnad (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: Förvaltare med begränsat uppdrag (information)
 • NYTT UPPDRAG: God man för ensamkommande barn (information)
 • NYTT UPPDRAG: God man för ensamkommande barn vid byte (information)
 • NYTT UPPDRAG: God man med begränsat uppdrag (information)
 • NYTT UPPDRAG: Tillfällig god man (information)
 • NYTT ÄRENDE: Tillgångsförteckning (blankett)
 • REDOVISNING: Checklista för tillgångförteckning (information)
 • REDOVISNING: Checklista när du gör en årsräkning (information)
 • REDOVISNING: Exempel på ifylld årsräkning (information)
 • REDOVISNING: Innehållsförteckning till årsräkning (information)
 • REDOVISNING: Körjournal för god man eller förvaltare (blankett)
 • REDOVISNING: Specifikation av inkomster (blankett)
 • REDOVISNING: Specifikation av utgifter (blankett)
 • REDOVISNING: Årsräkning eller sluträkning (blankett)
 • REKRYTERING: Intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare (blankett)
 • REKRYTERING: Vad kan ingå i uppdrag som god man eller förvaltare (information)
 • UPPDRAG UPPHÖR: När ditt förmyndarskap upphör (information)
 • UPPDRAG UPPHÖR: När ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör (information)
 • UPPDRAG UPPHÖR: När ditt uppdrag upphör, ensamkommande barn (information)
 • Äldreomsorg

 • Ansökningsblankett för aktivitetsstöd för föreningar till aktiviteter för äldre personer
 • Hemtjänstinsatser för personer över 75 år genom förenklad biståndsbedömning
 • Inkomstförfrågan
 • Intyg för bedömning av färdtjänst
 • Intyg inför bedömning av riksfärdtjänst
 • Lämna dina synpunkter om färdtjänst
 • Recept från Matfesten 2016.pdf
 • Handikapp, funktionsnedsättning

 • Ansökan om LSS för barn och ungdom.pdf
 • Ansökan om LSS för dig över 18 år.pdf
 • Avlösarservice i hemmet enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Avsluta insatser enligt socialtjänstlagen och LSS
 • Avtal personlig assistans.pdf
 • Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Broschyr LSS - informationsfolder.pdf
 • Daglig verksamhet enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Individuell plan enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Individuell plan lättläst version.pdf
 • Intresseanmälan bostad med särskilt stöd enligt LSS (för framtida behov)
 • Intresseanmälan uppdragstagare LSS.pdf
 • Intresseanmälan öppen verksamhet
 • Kommunala handikapprådet - informationsfolder
 • Kontaktperson enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Korttidsvistelse enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Ledsagarservice enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • LSS lättläst version.pdf
 • Personlig assistans enligt LSS - informationsfolder.pdf
 • Rapport för stödfamilj enl LSS 9§6.pdf
 • Vill du bli kontaktperson - informationsfolder.pdf
 • Missbruk och våld

 • Handlingsprogram Hedersrelaterat våld 2017
 • Handlingsprogram kvinnofrid 2017

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-05-03