Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Gatuavstängning del av Mullbergsvägen
Status: Pågående
Arbete som utförs: Vattenledningar ska grävas om och förlängas som förberedelse för det nya bostadsområdet kvarteret Bergslyckan på Getberget. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för fordonstrafik längs Mullbergsvägen närmast Getbergsvägen.
Område: Skellefteå
Plats: Mullbergsvägen, Getberget
Planerad start: 2018-05-16
Förväntas klart: 2018-06-29
Mer om arbetet:

Arbetet med vattenledningen startar i mitten av maj. Gångare och cyklister kan passera arbetsområdet under hela byggtiden. Fordonstrafiken begränsas till viss del då infartsvägen till parkeringen vid Mullbergsvägen/Getbergsvägen påverkas. Under första delen av byggtiden blir infarten till parkeringen från nordväst. Under andra delen blir infarten från Getbergsvägen. Skyltning finns på plats. Hela Mullbergsvägen kommer att kunna användas för fordonstrafik igen vid månadsskiftet juni/juli.

Mer information

Läs mer om det nya bostadskvarteret Bergslyckan

Informationsbrevet om vägavstängningen till närboende (pdf)