Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Bidrag för att främja ett inkluderat deltagande i kulturlivet 

För att stimulera asylsökande och nyanländas deltagande i kulturlivet. Finns bidrag att söka.

Datum:2017-04-01 - 2018-04-01

Syfte
Stimulera och öka asylsökandes och nyanländas deltagande i kulturlivet.

Mål
Förenkla möjligheterna för asylsökande och nyanlända att delta och engageras i kulturlivet för att främja inkluderingen.

Allmän information om bidraget
• Föreningar kan söka bidrag för att engagera asylsökande och nyanlända i dess aktiviteter.
• Bidrag kan ges till material, resekostnader och deltagaravgifter etc. Vid offentliga kulturarrangemang med huvudmålsättning att nå ut till målgruppen för att engageras i föreningen ges bidrag för artisters medverkan (ej medlem i förening), externa lokalkostnader (ex scener/utställningsrum), marknadsföring och ljud/ljus.
• Bidrag kan även ges, efter överenskommelse, som ett uppdrag som regleras genom avtal mellan föreningen och Kultur- och biblioteksavdelningen.
• Bidrag ges inte till ledararvoden eller hyra av annan lokal än för offentligt arrangemang.

Det här ska föreningen göra för att söka bidraget
Skicka in ansökan med följande information;
• mål
• syfte
• beskrivning av verksamhet/aktivitet
• uppgifter om målgrupp
• kostnader och tänkt finansiering
• redovisning av föreningens långsiktiga plan för hur målgruppen kan inkluderas i föreningens ordinarie verksamhet

Så här mycket bidrag kan föreningen få
Varje ansökan kan beviljas med högst 10 000 kronor eller enligt uppdragsavtal.

När ska bidraget sökas
Bidraget kan sökas löpande under året.

Ansökningar som redovisar en planering för hur föreningen långsiktigt kan inkludera fler i den ordinarie verksamheten och därmed tillvarata resurser från målgruppen prioriteras.

Ansökan
Ansökan skickas till Kulturenheten, Box 703, 931 27 Skellefteå.