Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Ny utställning på Skellefteå museum om K-märkta hus 

K-märkt - en utställning om särskilt värdefulla hus

Datum:2017-10-21 - 2018-12-31

Ort: Skellefteå

Plats: Skellefteå museum

Skellefteå utvecklas och förändras. Nya byggnader samsas med historiska i stadsbilden. Vad säger en byggnad om staden och människorna och vad gör att en viss byggnad är värdefull nog att bevara? Vad betyder det att K-märka något? Finns det ens något som heter K-märkt?

Det är några av frågorna som lyfts i utställningen K-märkt som invigs på Skellefteå museum den 21 oktober.

Nästan alla städer i Sverige har en planlagd stadutveckling när staden växer. Det är viktigt ur flera perspektiv. Inte minst för att skapa en hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt - där stad och landsbygd lever i samklang med varandra. En stads identitet bygger till stor del på dess historia, hur människor levt samt vilka områden och byggnader som finns. För att inte stadens identitet eller historia ska förminskas eller försvinna då staden växer, är det viktigt att belysa och tillvarata det historiska perspektivet i en stadsutveckling. Tillsammans skapar dessa olika perspektiv och värden en sund stad där människor och djur trivs.

I utställningen presenteras 15 olika hus i Skellefteå med utmärkande karaktärsdrag som är typiska för sin tidsepok.

Utställningen visas på Skellefteå museum 21 oktober2017 - 31 december 2018.

Öppettider på Nordanå

Program lördag 21 oktober:
13:00 Vernissage och invigning. Välkomsttal av Anders Jansson, VD/museichef
Presentation av den nya Byggnadsordningen av Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie Skellefteå museum.

Varmt välkommen!