Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Frågor och svar Floraskolan

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om Floraskolan.

 

Frågor och svar

 • Vilka elever ska gå på Floraskolan?

  I dagsläget är det bestämt att Kanal- och Moröskolans elever ska gå där.

 • Vilka typer av lokaler kommer skolan att erbjuda?

  Lärmiljön ska ge utrymme för och bejaka elevernas olikheter. Samarbete och dialog är grunden i skolans arbete och det ska finnas rikligt med platser för samtal, grupparbete och presentation. Det ska finnas utrymme för såväl rörliga situationer och praktisk aktivitet som rum för tyst koncentration och arbetsro.

 • Hur tänker ni in tillgänglighetsperspektivet på skolan?

  Vi utgår från kommunens krav på tillgänglighet och vi har en grupp bestående av speciallärare, specialpedagoger och rektorer som fokuserar speciellt på detta. Vi har även tagit in synpunkter från Funkis och SPSM och kommunens tillgänglighetssamordnare.

 • På vilket sätt bidrar ni till att eleverna ska känna sig trygga i trafiken till och från skolan?

  Skellefteå kommun arbetar för att skapa säkra skolvägar och förbättra förutsättningarna för att gå och cykla. Samtidigt är det föräldrarnas ansvar att barnen tar sig till och från skolan. Barn anses generellt vara trafikmogna vid 12 års ålder vilket innebär att det är bra om man som förälder har möjlighet att följa sitt barn till och från skolan, till dess att man som förälder känner sig trygg med att barnet kan färdas på egen hand. Det är även viktigt för att barnet ska kunna tränas i att hantera och förstå trafikmiljön.

 • För vem bygger ni en friidrottshall?

  Friidrottshallen är dagtid en del av de lokaler som skolan använder för bland annat idrottsundervisningen. På kvällar och helger hyrs den ut via kommunen som alla andra sporthallar. Framför allt kommer friidrottsföreningen att ha sin verksamhet förlagd här.

 • Hur planerar ni utelärmiljön?

  Det blir en utelärmiljö som anpassas utifrån en trygg, en vidlyftig och en vild zon i nivåerna F-3/Fritids, 4-6/Fritids och 7-9.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-10-04