Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Jörn fritidshem

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Furuskolan
Furugatan7
930 55 Jörn

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Jörns fritidshem

Fritidshemmet i Jörn ligger inne i skolan, med tillgång till uppehållsrummet ”Torget”. Här får barnen möjlighet att träffa barn i olika åldrar under friare former och utveckla sin kreativitet. Samtidigt tränar man på att visa respekt och hänsyn till andra samt att ta eget ansvar.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Grundskolans läsårstider och lov

Aktuellt Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-09-13