Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Gymnasiesärskolan

gymnasiesärskolanI Skellefteå Kommun har vi gymnasiesärskoleutbildningar på tre skolor, Anderstorpsgymnasiet, Baldergymnasiet och Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Vi erbjuder både nationella och individuellt program. Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning, den är förlagd över fyra år och är en frivillig skolform.

Utbildningen ska stimulera till personlig utveckling, social gemenskap och möjligheten att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Gymnasiesärskolan är därför mycket flexibel, varje elev ska utvecklas så långt som möjligt utifrån egen förmåga och enligt utbildningens mål. Utbildningen ska ge en god grund för att därefter söka arbete, fortsätta studera och delta aktivt i samhällslivet, det ska även stärka grunden för det livslånga lärandet. 

De nationella programmen består av ämnen och kurser som tillsammans blir 2500 poäng. De kurser som ingår i programmet samlas i din individuella studieplan.

I det individuella programmet läser du främst ämnesområden utan betyg men det finns också möjlighet kombinera med kurser från gymnasiesärskolans nationella program.

Nationella program och individuellt program

Under och efter utbildningen

Arbetsförlagd praktik - APL

 


 

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2017-10-06