Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-16.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-16.00

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Under och efter utbildning

gymnasiesärskolan

I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att söka arbete, studera vidare och kunna delta aktivt i samhällslivet.

Betyg

De ämnen som ingår i det nationella programmet kan bestå av flera kurser. Betyg sätts efter varje avslutad kurs enligt skalan A-E.
På individuella program sätts inte betyg i ämnesområdena, man bedömer och utvärderar elevernas kunskaper utifrån nivåer för grundläggande kunskaper respektive fördjupade kunskaper.

Gymnasiesärskolebevis

Efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolan får alla ett gymnasiesärskolebevis. I gymnasiesärskolebeviset står det vad du läst under dina fyra år på gymnasiesärskolan. Där står vilket program eleven har gått, vilka kurser eller ämnesområden eleven har läst och betyg som elev  fått.

Läs mera om Gymnasiesärskolan 2013 på Skolverkets hemsida

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2017-10-06