Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Anderstorpsgymnasiet

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Gymnasievägen 5
931 57 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Elevskydds- och kamratombud

mattonBD000005.JPG

Här får du veta vad det innebär att vara elevskydds- och kamratombud på din skola. Om du har fler frågor kan du alltid kontakta elevvårdspersonal. Se länken nedan.

 

 

 

Vad innebär det att vara elevskyddsombud?

Att vara extra uppmärksam på den fysiska arbetsmiljön för eleverna.
Att delta i en årlig utbildning för skyddsombud.
Att delta i terminsvis uppföljning av den fysiska arbetsmiljön.

Vad innebär det att vara kamratombud?

Att vara extra ögon och öron i klassen och vara uppmärksam så att ingen behandlas illa i klassen och att vår likabehandlingsplan följs.
Att delta i årlig kamratombudsutbildning.
Att hålla kontakt med klassens mentorer om läget i klassen.
Att delta i uppföljningsträffar för hela årskursen minst 1 gång/termin.


Kamratombud finns i årskurs 2 & 3.
Fr o m lå 2013/14 utbildas hela klassen.

Länk till elevvårdspersonal

 

 

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2016-09-07