Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Anderstorpsgymnasiet

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Gymnasievägen 5
931 57 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Elevs rätt till studiehandledning på modersmålet

Enligt gymnasieförordningen kap 9 gäller följande:

Studiehandledning på modersmålet

9 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
Om det finns särskilda skäl, får en elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet ges studiehandledning på det språket i stället för modersmålet.

Om en elev behöver detta stöd ska den  kontakta undervisande lärare eller ansvarig rektor.

 

 

 

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2016-09-07