Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Anderstorpsgymnasiet

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Gymnasievägen 5
931 57 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skolledning och personal

Skolledningen har ordet

Under rubriken skolledningsinfo kommer vi i skolledningen på Anderstorp att fortlöpande informera dig som förälder eller annan besökare på vår hemsida om vad som aktuellt på skolan, frågor som vi vill få synpunkter på från er och information som vi tycker det är viktigt att många får ta del av.

Anderstorpsgymnasiets ledningsdeklaration läsåret 2017/2018


Vårt ledarskap bygger på läroplanens värderingar, mål och riktlinjer. 
Vi är en skola för alla och vår elevsyn kännetecknas av
att vi har höga förväntningar på eleverna och en tilltro till elevens vilja och förmåga att utvecklas
att elevens bästa alltid är i centrum
att eleven har inflytande över sitt lärande
 Vi strävar efter en ständigt högre måluppfyllelse och har en kunskapssyn som ska kännetecknas av
att undervisning och utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
att vi möter eleverna där de kunskapsmässigt befinner sig och arbetar med varierande undervisningsmetoder
Vårt ledarskap utgår från
att varje individ vill utvecklas, kan ta ansvar och vill samarbeta
att vi använder våra resurser klokt och effektivt
att vi har mod att våga se, lyssna och agera när det uppstår problem eller konflikter
Vi har en gemensam värdegrund och det råder en kultur som ska kännetecknas av
goda relationer och respektfulla möten med varandra
tillit till varandra och varandras kompetens
Under läsåret 2017/2018 kommer skolledningen att prioritera
• ökad trygghet
• ökad elevnärvaro
• utveckla lärlingsutbildning och yrkesintroduktion
• fortsatt utveckling av IT som ett verktyg för lärande
• internationalisering
 
Ulla-Britt    Anita     Jörgen    Kristin    Sara     Johanna    Tommy       Linda

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2017-08-15