Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Baldergymnasiet

Telefon:0910-73 50 00 kundtjänst

Besöksadress Nygatan 15,
931 32 Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Föräldraförening

_MG_8813.jpg

Balders föräldraförening heter För.Balder
For.balder@gmail.com

 

Vid ett möte 2016-09-08 med ledamöter från gamla styrelsen beslutades att Baldergymnasiets föräldraförening är vilande läsåret 2016-2017.

 

För.Balders uppgift och mål är att:
  • Tillsammans med skolan främja elevernas allsidiga utveckling
  • Bidra till en god och trivsam arbetsmiljö på skolan
  • Ge föräldrarna insyn och möjlighet att påverka skolans arbete 
  • Verka för förbättring av elevernas utbildnings- och utvecklingsvillkor 
  • Stärka elevernas inflytande och ansvarstagande i skolan
  • Stärka förälder i dess föräldraroll då mycket händer i en tonårings kropp och knopp i gymnasieåldern

FÖR BALDER,

Baldergymnasiets föräldraförening

Summering från årsmötet 2016-02-16:

Inga personer valdes till styrelsens funktioner vid årsmötet, det är många föräldrar med i styrelsen som har elever i åk 3 och som slutar till våren.

Med anledning av detta följer vi föreningens stadgar och ordnar ett extrainsatt möte 2016-04-18.

Mötet avser att ta beslut om BFF blir vilande, läggs ner eller om någon vill fortsätta arbetet med föreningen.

Föräldraföreningen på Baldergymnasiet har funnits sedan 2005 för att ge oss föräldrar större insyn i skolans verksamhet.

Kom gärna på mötet 2016-04-18, vi träffas vid huvudingången klockan 18.00.

 

Inbjudan diskussionsgrupp www.facebook.com   / Föräldraföreningen För Balder
Föräldraföreningen bjuder in till diskussionsgrupp där alla Balderelevers föräldrar kan delta.

 

Ansvarig nämnd: Gymnasienämnden

Informationen granskades: 2016-10-05