Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Naturbruksgymnasiet

Telefon:0910-73 50 00 kundtjänst

Besöksadress Norra Åbyn 4,
937 92 Burträsk

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Motorsågskörkort och Syn-Kurser

stor sälg-Patrik Nygren.jpg

Vi erbjuder motorsågs och röjsågsutbildningar och utfärdar körkort på samtliga nivåer utifrån de krav som arbetsmiljöverket ställer. SYN-programmet är ett nationellt kursutbud inom skogsbruk och har tillkommit genom en sammanslagning av Grönt Kort i Skogen och SYN-katalogen. Kurserna täcker skilda ämnesområden och ska svara mot enskildas och företags/organisationers behov av vidareutbildning.

Kurser som vi anordnar:

Motor och Röjsåg                                                                                                      

  • Röjmotorsågskörkortet, nivå RA
  • Röjmotorsågskörkort, nivå RB, Skogsröjning  
  • Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning
  • Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund
  • Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad
  • Motorsågsskörkort nivå D, Linjearbete

 

Övriga SYN-kurser

  • Natur- och kulturmiljövård
  • Natur- och kulturmiljövård  - förnyelse

 


Mejl Jimmy Persson 


 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-09-04