Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kajer

Skellefteå Hamn består av 5 kajavsnitt.

Handelskajen
Längd:  300 meter lång
Farledsdjup på 8,5 meter.
Här hanterar vi sågade trävaror, vindkraftverk m.m.

Jubileumskajen
Längd: 230 meter 
Farledsdjup på 8,5 meter.
Vid denna kaj hanterar vi träpellets, skrot och ev. container.

Oljekajen
Längd:
Farledsdjup på 9,3 meter.
Här lossas och lastas kemikalier och petroleumprodukter.

Cementakajen
Vid denna kaj lossas enbart cement till Cementa AB.

Rönnskär
Denna kaj hanterar enbart gods till och från Rönnskärsverken.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

Informationen granskades: 2017-10-25