Avgifter

 • Anmälan eldstäder

  Pris anmälan eldstäder

  Ansökan om Pris
  Eldstäder

  1320 kr

  Byte av braskamin (miljögodkänd) 0 kr
 • Anmälan värmepump
  Kostnader för anmälan av värmepump
  Ansökan om Kostnad
  Värmepumpar högst 15 kW 1 335 kr
  Värmepumpar mer än 15 kW men högst 100 kW 2 670 kr
  Värmepumpar mer än 100 kW men högst 10 MW 4 607 kr
 • Avfall - avgifter för övriga tjänster (gäller verksamheter och privatpersoner)

  Läs avfallstaxan i sin helhet (pdf, nytt fönster) Taxan gäller från 2013-01-01

  Byta abonnemang eller kärl

  Du kan byta abonnemang och/eller kärlstorlek en gång per år utan kostnad. Om du vill byta mer än en gång per år kostar det 125 kronor per gång.

  Att avsluta sopabonnemanget kostar 125 kronor, men det kostar inget att starta.

  Betalsäck och latrinkärl vid extra tömning

  • Säckar för brännbart avfall, hushållsavfall som inte ryms i kärlet finns att köpa för 50 kronor styck. Ställ säcken bredvid ditt sopkärl.
  • Komposterbara latrinkärl för avloppsavfall som du vill skicka med sophämtningen finns att köpa för 250 kronor. Behållaren ska ställas vid sidan av kärl.

  Latrinkärl

  Latrinkärl där hämtning ingår kostar 250 kronor per styck.
  Ställ latrinkärlet bredvid sopkärlet. Observera att latrin aldrig får kastas i sopkärlet.

  Hyra container

  Du kan som privatperson eller verksamhet hyra en container. Kostnaden för hyran är per påbörjad månad. Utkörnings-, och tömningskostnaden tillkommer. Materialen får inte blandas i containern utan ska vara sorterade.

  Priser hyra container
  Storlek Varje påbörjad månad In- och utkörningskostnad timtaxa för container
  2 kubikmeter 190 kr per månad 620 kr per timme
  4 kubikmeter 250 kr per månad 620 kr per timme
  6 kubikmeter 315 kr per månad 620 kr per timme
  • Brännbart avfall 1 000 kronor per ton.
  • Deponirest 1 865 kronor per ton.
  • Tegel 125 kronor per ton. Du får inte fylla mer än halva containern med tegel.
  • Asbest 1 505 kronor per ton.

  Hyra av kärl med rengöring, kortare perioder - per påbörjad vecka

  • Ett 140 liters kärl kostar 160 kronor per påbörjad vecka.
  • Ett 190 liters kärl kostar 250 kronor per påbörjad vecka.
  • Ett 370 liters kärl kostar 315 kronor per påbörjad vecka.
  • Ett 660 liters kärl kostar 315 kronor per påbörjad vecka.

  In- och utkörning sker enligt kommunens timtaxa 600 kronor per timme.

  Hyra av kärl med rengöring, längre perioder - per påbörjad månad

  • Ett 140 liters kärl kostar 250 kronor per påbörjad månad.
  • Ett 190 liters kärl kostar 315 kronor per påbörjad månad.
  • Ett 370 liters kärl kostar 315 kronor per påbörjad månad.
  • Ett 660 liters kärl kostar 315 kronor per påbörjad månad.

  In- och utkörning sker enligt kommunens timtaxa 600 kronor per timme.

  Grovavfall - beställ hämtning

  • Hämtning av brännbart grovavfall kostar 175 kronor per kubikmeter. 
  • Hämtning av vitvaror samt kyl och frys kostar 175 kronor styck.
  • Hämtning av övrigt grovavfall (inte brännbart) kostar 300 kronor per kubikmeter.
  • Avfall som lämnas ska sorteras i olika sorters avfall, till exempel elektronik, vitvaror (inte sanitetsporslin), lysrör, glödlampor, batterier, brännbart avfall och deponi.
 • Avfall - grovavfall

  Lämna grovavfall kostnadsfritt

  På återvinningscentralerna kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt grovavfall.

  Hämtning av grovavfall

  Två gånger per år så har du möjlighet att få ditt grovavfall hämtat, om inget annat beslutas. Det sker under vissa perioder som alltid annonseras i Norran, Västerbottens Folkblad och på den här sidan: Grovavfallsinsamling

  Beställa hämtning av grovavfall

  Du kan beställa hämtning av grovavfall enligt nedan.

  • Hämtning av brännbart grovavfall kostar 175 kronor per kubikmeter. 
  • Hämtning av vitvaror samt kyl och frys, kostar 175 kronor styck.
  • Hämtning av övrigt grovavfall (inte brännbart) kostar 300 kronor per kubikmeter.
 • Avfall för en- och tvåfamiljshus

  Alla taxor är inklusive skatt och moms

  Taxan gäller från och med 2013-01-01. Läs avfallstaxan i sin helhet (pdf, nytt fönster)

  Vid dålig sortering kostar det 150 kr extra per kärl och tömningstillfälle. Avgifterna varierar beroende på val av kärlstorlek och hämtningsintervall. Vid extra tömning på kärl debiteras 50 kr.

  Taxa för källsortering per år
  Rymd Hämtning och behandling av matavfall Rymd Hämtning och behandling av brännbart avfall Grundavgift   Summa
  140 liter 414 kronor 140 liter 1 060 kronor 1 118 kronor 2 592 kronor
  140 liter 414 kronor 190 liter 1 590 kronor 1 118 kronor 3 122 kronor
  140 liter 414 kronor 370 liter 2 765 kronor 1 118 kronor 4 297 kronor
  140 liter 414 kronor 660 liter 4 812 kronor 1 118 kronor 6 344 kronor
  190 liter 564 kronor 660 liter 4 812 kronor 1 118 kronor 6 494 kronor

   

   

  Taxa för hemkompostering och brännbart hushållsavfall per år
  Rymd Hämtning och behandling av brännbart avfall Grundavgift Summa
  140 liter 1 237 kronor 1 118 kronor 2 355 kronor
  190 liter 1 707 kronor 1 118 kronor 2 825 kronor
  370 liter* 2 968 kronor 1 118 kronor 4 086 kronor
  660 liter* 5 035 kronor 1 118 kronor 6 153 kronor

  *Vid samgående

   

  Taxa för blandat hushållsavfall per år
  Rymd Hämtning och behandling av brännbart avfall Grundavgift Summa
  190 liter 2 894 kronor 1 118 kronor 4 012 kronor
  370 liter 4 503 kronor 1 118 kronor 5 621 kronor
  660 liter 7 722 kronor 1 118 kronor 8 840 kronor

   

  Taxa per år för hämtning av hushållsavfall en gång i kvartalet
  Rymd Hämtning och behandling av brännbart avfall Grundavgift Summa
  140 liter 770 kronor 1 118 kronor 1 888 kronor

   

 • Avfall för flerbostadshus

  Läs avfallstaxan i sin helhet (pdf, nytt fönster) Taxan gäller från och med 2013-01-01. Alla taxor är inklusive skatt och moms.

  Alternativ 1: Källsortering

  Taxa för sorterat matavfall per år
  Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Grundavgift per lägenhet
  140 liter 414 kronor 1 310 kronor 3 935 kronor 1 008 kronor
  190 liter 564 kronor 1 800 kronor 5 400 kronor 1 008 kronor

  Om matavfallet är av dålig kvalitet tillkommer ett tillägg på 150 kronor per kärl och hämtningstillfälle.

  Taxa för sorterat brännbart hushållsavfall per år
  Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Tömning tre gånger per vecka Grundavgift per lägenhet
  140 liter 821 kronor 1 988 kronor 7 362 kronor 6 950 kronor 1 008 kronor
  190 liter 1 077 kronor 2 678 kronor 5 893 kronor 9 424 kronor 1 008 kronor
  370 liter 2 020 kronor 4 876 kronor 10 724 kronor 17 159 kronor 1 008 kronor
  660 liter 3 164 kronor 7 425 kronor 16 272 kronor 26 024 kronor 1 008 kronor

  Alternativ 2: Blandat hushållsavfall

  Taxa för blandat avfall per år
  Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Tömning tre gånger per vecka Tömning fem gånger per vecka Grundavgift per lägenhet
  190 liter 1 755 kronor 4 225 kronor 9 294 kronor 14 875 kronor 25 347 kronor 1 008 kronor
  370 liter 2 808 kronor 7 283 kronor 16 005 kronor 25 585 kronor 43 554 kronor 1 008 kronor
  660 liter 4 224 kronor 10 853 kronor 23 860 kronor 38 080 kronor 65 450 kronor 1 008 kronor

  Dragavstånd

  Om kärlet är placerat så att kärlet måste dras en bit till sopbilen tillkommer en kostnad per kärl och år.

  Ingen dragväg kortare än 7 meter mellan 7,1 - 25 meter längre än 25 meter
  Ingen avgift 400 kronor 750 kronor 1 000 kronor

  Kärlplaceringstillägg

  Kärlplaceringstillägg tillkommer då kärlet inte är placerat i marknivå. Avgiften gäller per kärl och år.

  Markplan I källare I våningshus Lastkaj
  Ingen avgift 400 kronor 400 kronor 400 kronor

  Backning och inkörning på gård

  Om kärlet är placerat så att sopbilen måste backa eller köra in på gård tillkommer en kostnad per år.

  Ingen backning och inkörning kortare än 7 meter mellan 7,1 - 25 meter längre än 25 meter
  Ingen avgift 400 kronor 750 kronor 1 000 kronor

  Hämtning av löst avfall vid ordinarie hämtningstillfälle

  • Brännbart hushållsavfall som ligger i kärl kostar 322 kronor per kubikmeter.
  • Brännbart hushållsavfall som inte är i kärl kostar 555 kronor per kubikmeter.
  • Osorterat hushållsavfall som inte är i kärl kostar 832 kronor per kubikmeter.
 • Avfall för fritidshus

  Läs avfallstaxan i sin helhet (pdf, nytt fönster). Taxan gäller från och med 2013-01-01

  Grundavgift, hämtning och behandling kostar 625 kronor per säsong.

  • Hämtning sker från vecka 20 till vecka 39
  • Fastighetsägaren ska transportera avfallet till uppställningsplats för kärl av hushållsavfall.
  • Om förändring sker så att fritidsbostaden inte används överhuvudtaget under perioden, kan du ansöka om dispens senast den 31 mars varje år.
  • Ansökningsblankett finns att hämta under fliken "Blanketter"
 • Avfall för verksamheter

  Läs avfallstaxan i sin helhet (pdf, nytt fönster) Taxan gäller från och med 2013-01-01

  Miljöstyrande taxa

  Det finns inget krav på att du måste sortera komposterbart avfall. Du bestämmer själv om du vill sortera, men avgiften varierar beroende på vilket alternativ du väljer. Du som väljer att inte sortera får en högre avgift.

  Taxa för sorterat matavfall per år
  Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Grundavgift per verksamhet
  140 liter 414 kronor 1 310 kronor 3 935 kronor 775 kronor
  190 liter 564 kronor 1 800 kronor 5 400 kronor 775 kronor

  Om matavfallet är av dålig kvalitet tillkommer ett tillägg på 150 kronor per kärl och hämtningstillfälle.

  Taxa för brännbart sorterat brännbart hushållsavfall per år
  Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Tömning tre gånger per vecka Grundavgift per verksamhet
  140 liter 821 kronor 1 988 kronor 4 362 kronor 6 950 kronor 775 kronor
  190 liter 1 077 kronor 2 678kronor 5 893 kronor 9 425 kronor 775 kronor
  370 liter 2 020 kronor 4 876 kronor 10 724 kronor 17 159 kronor 775 kronor
  660 liter 3 164  kronor 7 425 kronor 16 272 kronor 26 024 kronor 775 kronor
  Taxa för blandat hushållsavfall per år
  Rymd Tömning var 14:e dag Tömning en gång per vecka Tömning två gånger per vecka Tömning tre gånger per vecka Tömning fem gånger per vecka Grundavgift per verksamhet
  190 liter 1 755 kronor 4 225 kronor 9 294 kronor 14 875 kronor 25 347 kronor 775 kronor
  370 liter 2 808 kronor 7 283 kronor 16 005 kronor 25 585 kronor 43 554 kronor 775 kronor
  660 liter 4 224 kronor 10 853 kronor 23 860 kronor 38 080 kronor 65 450 kronor 775 kronor

  Dragavstånd, kostnad per kärl och år

  Kostnad för dragavstånd tillkommer om kärlet måste dras en bit till sopbilen.

  Ingen dragväg kortare än 7 meter mellan 7,1 - 25 meter längre än 25 meter
  Enligt överenskommelse med
  tekniska kontoret - ingen avgift
  400 kronor 750 kronor 1 000 kronor

  Kärlplaceringstillägg, kostnad per kärl och år

  Kärlplaceringstillägg tillkommer då kärlet inte är placerat i marknivå.

  Markplan I källare I våningshus Lastkaj
  Ingen avgift 400 kronor 400 kronor 400 kronor

  Backning och inkörning på gård

  Om sopbilen måste backa eller köra in på gården tillkommer tilkommer en avgift per år.

  Ingen backning och inkörning kortare än 7 meter mellan 7,1 - 25 meter längre än 25 meter
  Ingen avgift 400 kronor 750 kronor 1 000 kronor

  Det här betalar du för

  Vad får du som driver verksamhet för de avgifter du betalar? Här får du reda på vad som ingår i grundavgiften samt i hämtnings- och behandlingsavgiften. Det här betalar du för

  Löst avfall

  Brännbart hushållsavfall som är i kärl, kostar 322 kronor per kubikmeter.
  Brännbart hushållsavfall som inte är i kärl, kostar 555 kronor per kubikmeter.
  Osorterat hushållsavfall kostar 832 kronor per kubikmeter.

  Deponirest tömning vid beställning (kärl ingår inte)

  190 liters kärl 275 kronor per gång.
  370 liters kärl 600 kronor per gång.
  660 liters kärl 950 kronor per gång.

  Verksamhetsavfall i container (eventuell hyra tillkommer)

  Brännbart sorterat kostar 322 kronor per kubikmeter.
  Vid ny- eller ändrad lagstiftning kan prisändringar ske.

  Deponitaxa

  Klicka här för deponitaxan

 • Bibliotek

  Reservationer

  Fr.o.m. 2011-01-01 ingen reservationsavgift.
  Fr.o.m. 2013-03-01 ingen avgift för fjärrlånad bok inom Sverige.

  Övertid
  Media Avgift 2012
  per volym och dag (gäller även fjärrlån och musik-CD)  2 kronor
  snabblån och kurslitteratur, per volym och dag  5 kronor
  video/DVD per volym och dag  5 kronor
  maxavgift per låntagare och återlämningstillfälle  300 kronor

  Övertidsavgifter tas inte ut för barnböcker, inte heller av barn under 18 år.

  Ersättning av media som kommit bort eller skadats
  Media Lägsta avgift
  vuxenbok och ljudbok för vuxna 300 kronor
  barnbok och ljudbok för barn 110 kronor
  pocketböcker, svensk text, 14 dgr lån 170 kronor
  musik-CD 200 kronor
  DVD 500 kronor
  tidskrifter 50 kronor

  Om bokens faktiska värde är högre, gäller det högre priset.
  När räkning skickats tillkommer en admin avgift på 100 kr. 

  Vid ersättning ska även uppkommen övertidsavgift betalas.

   

  Fjärrlån
  Media Avgift 2012
  artikel beställd inom Sverige 50 kronor
  artikel beställd från utlandet 50 kronor
  fjärrlån inom Sverige per volym 0 kronor
  fjärrlån utom Sverige per volym 150 kronor
  mikrokort från SVAR per volym 15 kronor
  återsändning av mikrokort per sändning 40 kronor

  Avgifter för förnyat lånekort, kopiering fax mm
  Lånekort/kopiering/fax mm Avgift 2012
  förnyat lånekort 20 kronor
  kopior/utskrifter per sida 2 kronor
  5 sidor ur referensmaterial är gratis -
  telefax inom Sverige, per sida 10 kronor
  telefax till utlandet, per sida 20 kronor
  återsändning av privatlånad bok till annan kommun, per bok 40 kronor
 • Bilbarnstol, hyra

  Hyra för bilbarnstol

  20 kronor per dygn
  100 kronor per vecka
  300 kronor per månad

 • Bolidens badhus
  Priser bad
  Vuxna Barn/studerande *
  Entré 40 kr 7 - 17 år 25 kr
  0 - 6 år Gratis tillsammans med betalande vuxen
  12 kort 400 kr 250 kr
  3 mån kort 500 kr 300 kr
  6 mån kort 650 kr 400 kr
  Årskort 1000 kr 600 kr
  Familjebad 60 kr (1 vuxen och 1-2 barn)
  Familjebad 110 kr (2 vuxna + 2 barn) tillägg 10kr/ extra barn
  Familjeårskort 2100 kr (2 vuxna + 2 barn)
  tillägg 200 kr/extra barn
  Priser vattengymnastik
  Vuxna Barn/studerande *
  Entré 50 kr 40 kr
  12 kort 500 kr 400 kr
  Årskort 1550 kr 1100 kr
  Priser spinning, badpris tillkommer vid bad

    

  Vuxna Barn/studerande *
  Entré 50 kr 40 kr
  12 kort 500 kr 400 kr
  Årskort 1550 kr 1100 kr
   Priser gym, badpris tillkommer vid bad

    

  Vuxna Studerande *
  Entré 45 kr 35 kr
  12 kort 450 kr 350 kr
  1 månads kort 300 kr 250 kr
  3 månaders kort 650 kr 450 kr
  6 månaders kort 950 kr 725 kr
  9 månaders kort 1200 kr 950 kr
  Årskort 1400 kr 1100 kr

  Priser massage
  30 minuter 200 kr

  *mot uppvisande av giltigt CSN-kort

  Priser allkort*
  Vuxna Studerande
  3000 kr 2400 kr

  *I Allkortet ingår all verksamhet som Bolidens badhus erbjuder, bad, gym, vattengymnastik och spinning.

 • Bureå badhus
  Priser bad
  Vuxna Barn/studerande*
  Entré 40 kr 7 - 17 år 25 kr
  0 - 6 år Gratis tillsammans med betalande vuxen
  12-kort 400 kr 250 kr
  3 mån kort 500 kr 300 kr
  6 mån kort 650 kr 400 kr
  Årskort 1000 kr 600 kr Gäller för 12 öppethållandemånader
  Familjebad (1vuxen+2 barn) 60 kr
  Familjebad (2 vuxen+2barn) 110 kr Fler barn 10;-/barn
  Familjeårskort 2100 kr (2 vuxna + 2 barn)
  tillägg 200 kr/extra barn
  Priser vattengymnastik
  Vuxen Barn/studerande*
  Entré 50 kr 40 kr
  12-kort 500kr 400 kr
  Årskort 1550 kr 1100 kr Gäller för 12 öppethållandemånader
  Priser core, zumba, forza, tabata och afropower
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Barn/studerande*
  Entré 50 kr 40 kr
  12-kort 500 kr 400 kr
  Priser gym
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Studerande*
  Entré 55 kr 40 kr 
  12 kort 550kr 400 kr
  1 månads kort 400 kr 300 kr
  3 månaders kort 850 kr 650 kr
  6 månaders kort 1300kr 800 kr
  9 månaders kort 1700 kr 1050 kr
  Årskort 2000kr 1250 kr Gäller för 12 öppethållandemånader

   

  Pris Allkortet*
  Allkortet Vuxen Studerande
  3500 kr 2700 kr Gäller för 12 öppethållandemånader

  * mot uppvisande av giltigt CSN-kort
  * I Allkortet ingår all verksamhet som Bureå badhus erbjuder; bad, gym, vattengympa, vattenworkout, core, forza, afropower, tabata och zumba.

 • Burträsk badhus
  Priser bad
  Vuxna Barn/studerande*
  Entré 40 kr 7 - 17 år 25 kr
  0 - 6 år Gratis tillsammans med betalande vuxen
  12 kort 400 kr 250 kr
  3 mån kort 500 kr 300 kr
  6 mån kort 650 kr 400 kr
  Årskort 1000 kr 600 kr Gäller för 12 öppethållandemånader
  Familjebad (1vux +1 eller 2 barn) 60 kr Fler barn + 10 kr/ barn
  Familjebad (2 vux + 2 barn) 110 kr Fler barn + 10 kr/barn
  Familjeårskort (2 vux + 2 barn) 2100 kr Fler barn, tillägg 200 kr/extra barn
  Priser vattengymnastik
  Vuxen Barn/studerande*
  Entré 50 kr 40 kr
  12 kort 500 kr 400 kr
  Årskort 1550 kr 1100 kr Gäller för 12 öppethållandemånader
  Priser Core och Aerobic
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Barn/studerande*
  Entré 50 kr 40 kr
  12 kort 500 kr 400 kr
  Priser gym
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Studerande*
  Entré 45 kr 35 kr 
  12 kort 450kr 350 kr
  1 månads kort 300 kr 250 kr
  3 månaders kort 650 kr 450 kr
  6 månaders kort 950 kr 725 kr
  9 månaders kort 1200 kr 950 kr
  Årskort 1 400 kr 1 100 kr

   

  Pris Allkortet*
  Allkortet Vuxen Studerande
  3 000 kr 2 400 kr

  * mot uppvisande av giltigt CSN-kort
  * I Allkortet ingår all verksamhet som Bureå badhus erbjuder; bad, gym, vattengympa, vattenworkout, core och aerobics

 • Bygglov och anmälan bygg

  Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad anmälan innehåller. Priserna baseras på prisbasbeloppet som justeras 1 januari varje år. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area (m²), vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.

  Det kan även tillkomma avgifter för exempelvis nybyggnadskarta (mer info och priser här), mätuppdrag, vatten- och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät (mer info och priser här). Ett gott råd är att vid anmälan kontakta tekniska kontoret och fråga om kostnader för vatten och avlopp.

  Även vid nekat bygglov får du betala en viss avgift, dock inte lika mycket som riktpriserna ovan. Om ärendet återkallas betelar du 25% av fullt pris. Om ärendet avslås betalar du fullt pris.

  Du vill genomföra? Kostnad (riktpriser) 
  Nybyggnad av villa och garage (200 m²) 27 800 kr
  Nybyggnad av fritidshus och förråd (100 m²) 16 700 kr
  Nybyggnad garage (35 m²) 3 200 kr
  Inglasning av befintlig altan 2 300 kr
  Nybyggnad av inglasad uteplats oavsett storlek 3 500 kr
  Tillbyggnad av uterum, isolerat (20 m²) 6 900 kr
  Nyinstallation braskamin. 1 400 kr
  Rivning inom detaljplanerat område (< 50 m²). 2 700 kr
  Rivning inom detaljplanerat område (50-250 m²). 5 300 kr
  Rivning inom detaljplanerat område (250-999 m²). 10 500 kr
  Rivning av en- och tvåfamiljshus utanför detaljplanerat område. 2 500 kr
  Rivning av fritidshus utanför detaljplanerat område. 1 600 kr
  Byte av braskamin (miljögodkänd) 0 kr
  Mindre fasadändring 2 300 kr
  Positivt förhandsbesked utanför detaljplanerat område 5 400 kr
  Kungörelse av beslut i Post- och inrikestidning 300 kr

  Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostads- eller fritidshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om bygglov.

  Synpunkter från sakägare                                  Kostnad               
  1-5 sakägare 2 200 kr
  6-9 sakägare 3 200 kr
  10- sakägare 6 400 kr
 • Byske badhus
  Priser bad
  Vuxna Barn/studerande*
  Entré
  Röd avgång (Fredag 12.00-14.00)
  40 kr
  30 kr
  7 - 17 år 25 kr
  0 - 6 år Gratis tillsammans med betalande vuxen
  12 kort 400 kr 250 kr
  3 mån kort 500 kr 300 kr
  6 mån kort 650 kr 400 kr
  Årskort 1000 kr 600 kr
  Familjebad 110 kr (2 vuxna + 2 barn) tillägg 10 kr/extra barn
  Familjeårskort 2100 kr (2 vuxna + 2 barn)
  tillägg 200 kr/extra barn
  Priser vattenträning (vattengymnastik/vattencore)
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Barn/studerande*
  Entré 50 kr 40 kr
  12 kort 500 kr 400 kr
  Årskort 1550 kr 1100 kr
  Priser landträning (spinning/yoga/pump/aerobic/kombi)
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Barn/studerande*
  Entré 50 kr 40 kr
  12 kort 500 kr 400 kr
  Årskort 1550 kr 1100 kr
  Priser gym
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Studerande*
  Entré 45 kr 35 kr
  12 kort 450 kr 350 kr
  1 månads kort 300 kr 250 kr
  3 månaders kort 650 kr 450 kr
  6 månaders kort 950 kr 725 kr
  9 månaders kort 1200 kr 950 kr
  Årskort

  Pris allkort (Gör allt: bad, gym, vattenträning & landträning)
  Årskort
  6 månaders kort
  1400 kr  3000 kr
  2000 kr
  1100 kr  2000 kr
  1300 kr


  *mot uppvisande av giltigt CSN-kort

 • Byske utebad
  Priser Byske utebad
  Kort/Biljettyp Pris
  Vuxen 50 kr
  Ungdom (7-18 år) 35 kr
  Barn (0-6 år), tillsammans med betalande vuxen Gratis
  Familjebad 1 dag (2 vuxna + 2 barn, tillägg 35 kr/extra ungdom) 135 kr
  Familjebad 3 dagar i följd (2 vuxna + 2 barn, tillägg 35 kr/extra ungdom) 325 kr
  Familjebad 7 dagar ej i följd (2 vuxna + 2 barn. tillägg 140 kr/extra ungdom) 800 kr
  Säsongskort/Vuxen (Obs: Ta med foto) 450 kr
  Säsongskort/Ungdom (Obs: Ta med foto) 275 kr
  Säsongskort/Familj (2 vuxna + 2 barn) tillägg 175 kr/extra barn 1100 kr


  Obs. Säsongskort gäller på Skellefteå kommuns tempererade utebad

 • Campus, lokalhyra

  Lokalhyror LokalHeldagHalvdagTimmeAntal platser
  Forumsalen37002700700220
  Arenan130070025050
  Forumfoajén1200
  Studion ( videokonferens)149084028030
  Datasal 8 personer24001200500
  Datasal 16 personer40002000840
  Dialogen*108072024030
  Campushallen stora hallen110
  Campushallen lilla hallen80
  Föreläsningssalar, övriga520-1200360-810120-27010-30

  * Dialogen med videokonferens, lokalhyra plus 600 kr (trafikavgift tillkommer)
  Kontorsplatser och längre hyrestid (över en vecka) offereras.

 • Campusbiblioteket

  Fjärrlån och artiklar

  Studerande

  Kopior från andra bibliotek: 30 kr per artikel*
  Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
  Lån från bibliotek utanför Sverige: 60 kr per lån 

  Personal på Campus Skellefteå

  Kopior från andra bibliotek: 55 kr per artikel*
  Lån från bibliotek inom Sverige: gratis
  Lån från bibliotek utanför Sverige: 150 kr per lån
        
  * En artikel avser 1-20 sidor. Artikel med fler än 20 sidor har dubbla priset.   

  Material som inte är möjligt att fjärrlåna

  Biblioteket kan i vissa fall ombesörja inköp av material som inte går att fjärrlåna. Pris enligt faktura.

  Förseningsavgift

  Bok märkt "Kurs" som återlämnas för sent: 50 kr per bok

  Ersättningsbelopp

  Rapporter: 300 kr
  Svenska böcker: 750 kr
  Utländska böcker: 1500 kr
  Teknisk utrustning: anskaffningsvärde
  Fjärrlån: enligt faktura

  Priserna gäller material som återlämnas i skadat skick eller inte återlämnas alls.
  Om materialets faktiska pris är högre än ovan angivet, betalas det faktiska priset.

  Hanteringsavgift

  Hanteringsavgift: 100 kr per faktura
  Hanteringsavgift betalas för allt fakturerat material. Om materialet återlämnas efter att faktura skickats ut, betalas enbart hanteringsavgiften.  

  Ersättningsmöjligheter

  1. Låntagaren kan köpa ett ersättningsexemplar efter samråd med bibliotekspersonalen.
  2. Biblioteket fakturerar enligt prislistan. I detta fall tillkommer en hanteringsavgift .

  Övrigt

  Enstaka kopior: 2 kr per sida. Biblioteket säljer även kopieringskort som ger billigare kopior.
  Förlust av nyckel till skåp (innebär byte av lås): ca 1650 kr
  Diverse kontorsmaterial: kontakta biblioteket för information om sortiment och priser

 • Deponitaxa

  Verksamheter ska lämna sitt avfall på Degermyran. Endast i undantagsfall får verksamheter lämna sitt avfall på någon annan återvinningscentral. Det gäller när transportsträckan är omotiverat lång från avfallslämnaren till Degermyran, när det handlar om små mängder och enstaka tillfällen. Längst ner på denna sidan hittar du också avgifter för Avfall till biogasanläggningen

  Taxa för att lämna avfall på Degermyran

  På Degermyran finns möjlighet att väga stora mängder avfall och taxan är utformad utifrån det.

  Verksamhetsavfall Kostnad (exkl./inkl moms) Behandling
  Aska, slagg, sot 1 204 / 1 505 kr per ton Deponeras
  Gödsel, spån, bark, slam från reningsverk 160 / 200 kr per ton Komposteras
  Grovrens från reningsverk 1 204 / 1 505 kr per ton Deponeras
  Brännbart avfall från verksamhet 920 / 1 150 kr per ton Förbränns
  Bygg- och rivningsavfall Kostnad (exkl./inkl moms) Behandling
  Brännbart, sorterat 800 / 1 000 kr per ton Sorteras och förbränns
  Brännbart, osorterat 1 492 / 1 865 kr per ton Sorteras och deponeras
  Betong, överstort, orent (armering, isolering) 1 492 / 1 865 kr per ton Sorteras och deponeras
  Träavfall- rent, efter entreprenörs direktiv 160 / 200 kr per ton Biobränsle
  Asbest 1 204 / 1 505 kr per ton Deponeras
  Betong, tegel, klinker, planglas, spegelglas med mera * 100 / 125 kr per ton Konstruktionsmaterial
  Gjuterisand, fritt från farligt avfall * 136 / 170 kr per ton Konstruktionsmaterial
  Jämförligt Hushållsavfall Kostnad (exkl./inkl moms) Behandling
  Utsorterat brännbart avfall i lastväxlarflak 1 000 / 1 250 kr per ton Förbränns
  Blandat avfall i lastväxlarflak 1 600 / 2 000 kr per ton Förbränns
  Tillhörande transportkostnad 980 / 1 225 kr per hämtning
  Övrigt avfall Kostnad (exkl./inkl moms) Behandling
  Jord- och schaktmassor, orena. Får inte innehålla farligt avfall 1 204 / 1 505 kr per ton Deponeras
  Jord- och schaktmassor, rena * ingen kostnad Återvinns
  Park- och trädgårdsavfall, osorterat 752 / 940 kr per ton Krossas
  Park- och trädgårdsavfall, sorterat 160 / 200 kr per ton Återvinns till biobränsle
  Järn- och metallskrot, rent, vätskefritt 100 / 125 kr per ton Återvinns
  Sekretess till förbränning 1 380 / 1 725 kr per ton Förbränns
  Vägning på våg 80 / 100 kr per vägning
  Farligt avfall Kostnad (exkl./inkl moms) Behandling
  Träavfall, impregnerat 2 700 / 3 375kr per ton Förbränns
  Övrigt farligt avfall pris per avfallsslag enligt avtal

  * Avfallet ska vara användbart utan vidare behandling för bland annat vägbyggnationer på deponiområdet.

  Övrigt farligt avfall hänvisar vi till RagnSells.

  Vid ny lagstiftning kan prisändringar ske.

  • Allt avfall ska innehållsdeklareras i samband med in- och utvägning av avfall vid Degermyrans avfallsanläggning.
  • När avfall ska lämnas till deponi för icke-farligt avfall, ska avfallsproducenten karakterisera avfallet och via innehållsdeklaration lämna uppgifter som ger mottagningsanläggningen möjlighet att deponera avfallet. Den som vid kontroll visar sig ha uppgivit felaktig innehållsdeklaration får betala en avgift på 1 500 kronor per container eller växelflak plus omlastningskostnader och rätt behandlingsavgift.
  • Vid stora mängder avfall kan separata avtal tecknas.
  • Hushållsavfall får INTE transporteras utan tillstånd.

  Taxa på övriga återvinningscentraler

  På återvinningscentralerna ute i kommunen finns inte några större vågar. Där uppskattas istället mängden avfall som lämnas. Därför har de en egen taxa för olika typer av avfall.

  Restprodukter Kostnad (exkl./inkl moms)
  Deponirest 304 / 380 kronor per kubikmeter
  Brännbart avfall 160 / 200 kronor per kubikmeter
  Järn- och metallskrot, rent, vätskefritt, till återvinning 100 / 125 kronor per kubikmeter
  Träavfall, rent, till biobränsle 100 / 125 kronor per kubikmeter
  Träavfall, för sortering 160 / 200 kronor per kubikmeter
  Trädgårdsavfall 100 / 125 kronor per kubikmeter
  Farligt avfall Kostnad (exkl./inkl moms)
  Aerosoler 10 / 12,50 kronor per styck
  Foto- och småkemikalier 100 / 125 kronor per kilo
  Färg- och lackavfall 20 / 25 kronor per liter eller kilo
  Lösningsmedel 30 / 37 kronor per liter eller kilo
  Oljefilter 15 / 18,75 kronor per styck
  Spillolja 10 / 12,50 kronor per liter
  Asbest 292 / 365 kronor per kubikmeter
  Träavfall, impregnerat 480 / 600 kronor per kubikmeter

  Vid ny lagstiftning kan prisändringar ske.

  För verksamheter som vill lämna mindre mängder avfall på Degermyrans återvinningscentral, gäller taxa enligt företagskort.

  • Företagskort: Sorterat avfall enligt ovan vid avlämning till Degermyran via mindre släpvagn eller lätt lastbil, 200 kr per lass
  • Administrativ kostnad 300 kr per kort

  Övrigt farligt avfall hänvisas till RagnSells.

  Avfall till biogasanläggningen

  Titel Behandling Kostnad (exkl./inkl moms)
  Malt matavfall, från separat uppsamlingstank 0-3 m3 Hygienisiering/rötning 900 / 1 125 kr per hämtning
  Utsorterat matavfall i lastväxlarflak Hygenisering/rötning 800 / 1 000 kr per ton
  Tillhörande transportkostnad Transport 1 000 / 1 225 kr per hämtning
  Hushållsliknande avfall, enstaka leveranser ficka 1 och 2 Hygenisering/rötning 800 / 1 000 kr per ton
  Hushållsliknadne avfall, avtalskund ficka 1 och 2
  0-500 ton per kalenderår Hygenisering/rötning 700 / 875 kr per ton
  501-1500 ton per kalenderår Hygenisering/rötning 550 / 688 kr per ton
  1501 ton eller mer per kalenderår Hygenisering/rötning 400 / 500 kr per ton
  Pumpbart avfall, till exempel blod, flytande fiskrens och malet hushållsavfall Hygenisering/rötning 150 / 188 kr per ton
  Hanteringsavgift
  med bil 1 000 / 1 250 kr per timme
  med person 450 / 562 kr per timme

  • Allt avfall skall innehållsdeklareras i samband med in- och utvägning av avfall vid Degermyras avfallsanläggning.
 • Eddahallens bad och relax

  Bad- och relaxpriser för barn/ungdom och vuxen
  Kort Pris barn 0-6 år *** Pris barn/ungdom 7-17 år
  samt CSN-kort
  Pris för vuxen 
  (från 18 år)
  Tillägg relax*
  (från 18 år)
  Engångsbad Gratis 45 kr (Morgonpris 25 kr**) 65 kr (Morgonpris 50 kr**) 30 kr (Morgonpris 15 kr**)
  3 mån  Gratis 400 kr 650 kr 300 kr
  6 mån Gratis 800 kr 1 200 kr 550 kr
  9 mån Gratis 1 100 kr 1 600 kr 750 kr
  12 mån Gratis 1 300 kr 1 900 kr 900 kr
  12 ggr**** Gratis 400 kr 650 kr 300 kr

  Våra månadskort gäller på samtliga Skellefteå kommuns badhus

  *tillägg relax gäller endast personer över 18 år som är vår åldersgräns på denna avdelning

  ** morgonpris gäller endast måndag-fredag fram till klockan 12.00, gäller dock ej vattengymnastik där priset är 65 kr dagtid och 70 kr efter 15.00 

  *** Barn 0-6 år är gratis i vuxens sällskap (18 år) och när vuxen betalar entré. Från 10 år får barnet betala entré och bada själv utan vuxet sällskap om så önskas

  ****Våra 12 ggr klippkort är giltiga i 2 år från försäljningsdatum

  Kort med begränsad giltighetstid är personliga (gäller ej 12 ggr klippkort)

  Obs: vi har försäljning av badkläder,badlakan samt hänglås, ej för uthyrning.

  Badpriser för hela familjen
  Kort Pris Tillägg
  Engångsbad 140 kr flerbarnstillägg 10 kr/ungd
  Årskort familj (1 vuxen + 1-2 ungd)
  Årskort familj (2 vuxna + 1-2 ungd)
  2750 kr
  4 500 kr 
  flerbarnstillägg 250 kr/ungd
  flerbarnstillägg 250 kr/ungd

  Massage

  Boka tid för en avkopplande massage. Pris 30min/200kr eller 45min/300kr

  Boka vår relaxavdelning

  Vår relaxavdelning kan man även boka som grupp och då är det bara ni som har tillgång till den.

  Priset gäller 2,5 timme.

  Pris: 1-10 personer/2000kr. 11-30 personer/200kr st.


   

 • Eddahallens gruppträning
  Priser Träningskort
  Träningskort Ordinarie pris Dagkort* Student eller pensionär Tillägg bad Tillägg relax**
  3 mån 1 300 kr 8500 kr 850 kr 400 kr 300 kr
  6 mån 2 150 kr 1 550 kr 1 550 kr 700 kr 550 kr
  9 mån 2 950 kr 2 150 kr 2 150 kr 950 kr 750 kr
  12 mån 3 600 kr 2 950 kr 2 750 kr 1 200 kr 900 kr
  1 gång 70 kr 60 kr 60 kr 40 kr 30 kr
  12 ggr*** 700 kr 600 kr 600 kr 400 kr 300 kr

  Obs: Vattengruppträning finns endast som 1ggr (60 kr) eller som 12ggr/kort badkort (600 kr). Träningskorten gäller endast Eddahallen. Vattenträning dagtid ingår i badpriset/badkortet, dock ej om du betalar förmiddagspris(1ggr eller 12ggr/kort). Kvällstid är priset 70 kr eller 10 kr i tillägg om du har badkort.

  *Dagkort gäller måndag-fredag fram till klockan 15.00, samt lördag och söndag.
  **Tillägg relax gäller endast personer över 18 år samt att man redan har tillägg bad

  ***Våra 12 ggr klippkort är giltiga i 2 år från försäljningsdatum

  Kort med begränsad giltighet är personliga (gäller ej 12 ggr klippkort)  

  Nu finns det bara ett träningskort. Kortet inkluderar gruppträning(ej vattenträning) & gym och gäller endast Eddahallen.
  Bokning till gruppträningarna sker som tidigare direkt i Eddahallens kassa eller via Kundtjänst Tel: 0910-73 50 00

 • Eddahallens gym
  Priser träningskort
  Träningskort Pris Dagkort* Student/Pensionär Tillägg bad Tillägg relax**
  3 mån 1 300 kr 850 kr 850 kr 400 kr 300 kr
  6 mån 2 150 kr 1 550 kr 1 550 kr 700 kr 550 kr
  9 mån 2 950kr 2 150 kr 2 150 kr 950 kr 750 kr
  12 mån 3 600 kr 2 750 kr 2 750 kr 1 200 kr 900 kr
  1 gång 70 kr 60 kr 60 kr 40 kr 30 kr
  12 ggr*** 700 kr 600 kr 600 kr 400 kr 300 kr

  Våra träningskort gäller endast Eddahallen

  *Dagkort gäller måndag-fredag fram till klockan 15.00, samt lördag och söndag.
  **Tillägg relax gäller endast personer över 18 år samt att man redan har tillägg bad

  ***Våra 12 ggr klippkort gäller i 2 år från försäljningsdatum

  Kort med begränsad giltighetstid är personliga (gäller ej 12 ggr kort) 

  I vårt gym får man träna från det år man fyller 15 år


   

   

 • Enskilda avlopp (små avloppsanläggningar)

  Ansökan om Avgift
  Tillstånd för ny avloppsanläggning med vattentoalett 3 560 kronor
  Anmälan om ombyggnation/förbättring av avloppsanläggning med vattentoalett 2 670 kronor
  Anmälan om avloppsanläggning med bad-, disk- och tvättvatten  (utan vattentoalett) ingen avgift

 • Familjerådgivningen

  Priser:
  Par/Familj betalar 100 kronor per samtal.
  Enskilda personer betalar 50 kronor per samtal.

   

 • Flytväst, hyra

  Hyra för flytväst

  Startavgift 10 kronor (oavsett antal flytvästar)
  10 kronor per flytväst och dygn

 • Fotvård
  Pris fotvårdsbehandling
  Fotvårdsbehandling Avgift
  Helbehandling 499 kronor

  I vissa fall kan behandling erhållas till reducerat pris i samråd med fotvårdsspecialist.
  All fotvård betalas via faktura.

  Vid återbud, meddela i så god tid som möjligt, senast förmiddagen samma dag. Du får betala när du inte avbokat besöket. 

 • Fritidsgårdar

  För att kunna vara fritidsgården måste man ha ett medlemskort som kostar 20 kronor för ett helt läsår (höst- och vårtermin). Detta medlemskort gäller på kommunens alla fritidsgårdar.

 • Fritidshem och fritidsklubb
  Avgifter fritidshem
  Antal barn Avgift
  Barn 1 2% av inkomsten, men högst 840 kr/månad
  Barn 2 1% av inkomsten, men högst 420 kr/månad
  Barn 3 0,5 % av inkomsten, men högst 210 kr/månad
  Barn 4 Ingen avgift

  Denna taxa gäller även för barn till arbetssökande och föräldralediga.

  Fritidsklubb

  En avgift på 100 kronor/månad tas ut från och med den månad barnet/eleven blir inskriven. Vid uppsägning av plats och debitering av avgift gäller samma regler som för fritidshem.
  Avgiften debiteras 12 månader på samma sätt som fritidshemsavgiften.
  För familjer med en inkomst mellan 0-20 000 kronor/månad är det avgiftsfritt. Från och med barn 4 är det också avgiftsfritt.

 • Färdtjänst

  För färdtjänstresor finns en särskild kollektivtrafiktaxa, lika över hela länet. För arbetsresor i färdtjänsten har Skellefteå kommun en särskild taxa.

  De båda taxorna finns redovisade nedan.

  Den särskilda kollektivtrafiktaxan justeras årligen av Länstrafiken. Taxan för arbetsresor fastställs av kommunfullmäktige, Skellefteå kommun. Det kan innebära att taxan för beslutad färdtjänst kan förändras under pågående beslutsperiod.

  Avgifterna för färdtjänst betalas normalt direkt till chaufför vid varje restillfälle. Den särskilda kollektivtrafiktaxan för vuxna bygger på länstrafiktaxan med ett påslag med 18 kronor dock minst 42 kronor vid enkelresa. Den särskilda kollektivtrafiktaxan för barn/ungdom bygger på länstrafiktaxan för barn/ungdom. Den gäller för barn/ungdom upp till 19 år (31 december det år man fyller 19 år). Den utgör halv vuxentaxa med ett påslag med 18 kr per enkelresa. Taxorna fastställs normalt inför varje kalenderår av länstrafikens styrelse. Det innebär att avgiften kan förändras under pågående beslutsperiod för den färdtjänstberättigade. Ingen reduktion av egenavgiften sker vid samåkning.

  Följande förutsättningar gäller i övrigt för den särskilda kollektivtrafiktaxan

  • Vuxen färdtjänstberättigad betalar avgift enligt länstrafikens särskilda kollektivtrafiktaxa med ett påslag med 18 kr per enkelresa. Lägsta avgift är 42 kr,
  • Färdtjänstberättigade barn under 6 år som åker med betalande målsman eller betalande medresenär (gäller maximalt 2 barn) åker gratis,
  • Ensamåkande färdtjänstberättigat barn under 6 år betalar avgift enligt barn/ungdomstaxa,
  • Färdtjänstberättigat barn/ungdom betalar avgift enligt barn/ungdomstaxa. Det gäller barn/ ungdom från det år man fyller 6 år till 31 december det år man fyller 19 år,
  • Färdtjänstberättigat barn som åker med ledsagare betalar avgift enligt barn/ungdomstaxa,
  • Ledsagare betalar ingen avgift om ledsagning är beviljat i färdtjänsttillståndet,
  • För ledarhund betalas ingen avgift,
  • Vuxen medresenär betalar samma avgift som vuxen färdtjänstberättigad,
  • Medåkande, som inte är ledsagare eller medresenär, betalar sin del av taxameterpriset,
  • Barn/ungdomar som medföljer färdtjänstberättigad betalar avgift enligt den särskilda kollektivtrafiktaxan för barn/ungdomar utifrån beskrivna åldersregler ovan,

  För arbetsresor mellan bostad och arbetsplats har Skellefteå kommun en särskild taxa. Den beslutas av kommunfullmäktige och kan förändras under pågående beslutsperiod för den färdtjänstberättigade.

  Särskild kollektivtrafiktaxa fr.o.m. 2012-01-01 inklusive påslag med 18 kr på länstrafiktaxan.

  Avgift färdtjänst
  Avstånd i km Enkel vuxen (avgift i kronor) Enkel barn/ungdom 19 år
  (avgift i kronor)
  0 -7 42 30
  8 - 15 51 35
  16 - 22 59 39
  23 – 30 70 44
  31 – 37 77 48
  38 – 45 83 51
  46 – 52 90 54
  53 – 60 99 59
  61 – 67 108 63
  68 – 75 118 68
  76 – 82 126 72
  83 – 90 133 76
  91 – 97 142 80
  98 – 105 150 84
  106 – 112 159 89
  113 – 120 168 93
  121 – 127 177 98
  128 – 135 187 103
  136 – 142 195 107
  143 – 150 203 111
  151 – 157 210 114
  158 – 165 216 117
  166 – 172 223 121
  173 – 180 230 124
  181 – 187 238 128
  188 – 195 248 133
  196 – 202 256 137
  203 – 210 265 142
  211 – 230 274 146
  231och längre 283 151
  Avgift  arbetsresor
  Sträcka km Avgift kronor
  0 – 7 14
  8 – 15 18
  16 – 22 22
  23 – 30 28
  31 – 37 32
  38 – 45 36
  46 – 52 40
  53 – 60 44
  61 – 67 48
  68 – 75 52
  76 – 82 56
  83 – 90 60

  Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

  För riksfärdtjänst finns en särskild avgiftstaxa. Taxan beslutas av regeringen.

  Avgift riksfärdtjänst
  Sträcka kilometer Egenavgift i kronor
  0- 100 105
  101- 125 130
  126- 150 165
  151- 175 195
  176- 200 220
  201- 225 255
  226- 250 275
  251- 275 300
  276- 300 320
  301- 350 370
  351- 400 420
  401- 450 455
  451- 500 480
  501- 600 535
  601- 750 600
  751- 1000 655
  1001- 1250 680
  1251- 1500 700
  1501 och längre 755
 • För äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet


  Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser

  Från och med 1 april 2014 är avgiften för besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal 100 kr/besök. Avgiften gäller från och med 20 års ålder.

  För dig som har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser och även har insatser från hemtjänsten ingår avgiften för hälso- och sjukvårdsinsatser i avgiftsutrymmet. Med avgiftsutrymme menas den betalningsförmåga personen har att betala sina insatser från kommunen.

  Du som enbart har hälso- och sjukvårdsinsatser omfattas av ett kommunalt högkostnadsskydd. Med högkostnadsskyddet är kostnaden maximalt 1 100 kr/år.

  Insatser som är avgiftsgrundande:

  • Hemsjukvårdsbesök
  • Öppenvårdsbesök i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast
  • Utprovning och uppföljning av läkemedel eller medicinteknisk produkt
  • Aktivitetsbedömning som efterfrågas av enskild

  Anpassning av hjälpmedel är avgiftsfritt.

  Här kan du läsa mer om kommunal hälso- och sjukvård


  Avgifter äldreomsorg

  Från och med 1 mars 2014 gäller följande avgifter i Skellefteå kommun för alla med insatser från äldreomsorgen. Avgiftstaket, maxtaxan, ligger på 1 776 kr/månad. Avgifter för kost samt frivillig tilläggsavgift (äldreboende) omfattas inte av maxtaxan.

  Avgifter hemtjänst

  • Serviceavgift 222 kr/timme
  • Omvårdnadsavgift 71 kr/timme (maximalt 1 400 kr/månad)
  • Matleverans/följe till matsal 400 kr/månad
  • Trygghetslarm 195 kr/månad
  • Matportioner 39 kr/portion
  • Mat på restaurang (äldreboende) 51 kr/portion


  Viktigt att veta är att matleverans är ett abonnemang och debiteras så länge beslutet gäller.

  Dagvård, kostavgift 51 kr/dag
  Korttidsvistelse, kostavgift 102 kr/dygn
    

  Avgifter äldreboende

  • Omvårdnadsavgift 1 776 kr/månad
  • Matkostnad 3 060 kr/månad
  • Frivillig tilläggsavgift 408 kr/månad


  Personer med beslut om särskilt boende kan genom att betala en frivillig tilläggsavgift få särskilda förmåner som egenavgifter för:

  • Landstingskommunal hälso- och sjukvård upp till högkostnadsskyddet
  • Förskrivna läkemedel upp till högkostnadsskyddet
  • Sjukresor som subventioneras av landstinget upp till högkostnadsskyddet
  • Kommunal fotvård vid sjukvårdande fotvårdsbehandling eller förebyggande fotvårdsbehandling initierad av boendechef/sjuksköterska
  • Så kallad nödvändig tandvård upp till högkostnadsskyddet och egenavgifter för sjukresor till denna tandvård, förutsatt att personen har tandvårdsstödsintyg, så kallat grönt kort


  Den frivilliga tilläggsavgiften följer högkostnadsskyddens förändringar. Den frivilliga tilläggsavgiften berörs däremot inte av det lagstadgade avgiftstaket eller kommunens garantibelopp.


  Avgiftsutrymme

  Du betalar utifrån vad ditt avgiftsutrymme medger. Om ditt avgiftsutrymme är lägre än 1 776 kr innebär det att du endast betalar upp till ditt avgiftsutrymme för alla insatser du har. Avgift för kost samt tilläggsavgift (äldreboende) ingår inte.

  För att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme kommer en inkomstförfrågan att skickas till dig. Om inte inkomstförfrågan kommer in till kommunen inom två veckor debiteras högsta avgift enligt maxtaxa.

  Avgiftsbeslutet kan överklagas.


  Så här räknas avgiftsutrymmet ut
  + Nettoinkomster*
  + Bostadstillägg
  -  Förbehållsbelopp (personliga medel)
  -  Boendekostnad
  = Avgiftsutrymme

  *Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster (föregående år) frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

  Förmögenhet/kapitalet påverkar inte avgiften.

  Inkomster för makar och registrerade partners läggs samman och delas vid avgiftsberäkningen.

  Prövning mot garantibelopp

  Som ett extra skydd för de med mycket låga inkomster har Skellefteå kommun infört ett garantibelopp. När hyra samt alla biståndsbedömda insatser (inklusive biståndsbedömt matbeslut) är betalda ska den enskilde ha kvar en viss summa. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att få en prövning:

  1. Inkomstförfrågan vara fullständigt ifylld och inskickad till kommunen
  2. Ansökt om bostadstillägg/bostadsbidrag
  3. Förmögenhet maximalt 300 000 kr/person

  Garantibeloppets storlek
  Ensamstående i ordinärt boende: 2 170 kr/mån
  Makar i ordinärt boende: 1 800 kr/mån

  Ensamstående på äldreboende: 1 997 kr/mån
  Makar på äldreboende: 1 714 kr/mån


  Blankett för inkomstförfrågan för beräkning av avgift. (pdf, nytt fönster)

 • Förskola och pedagogisk omsorg
  Avgifter förskola och pedagogisk omsorg
  Antal barn Vistelse mindre än 19,99 tim/vecka Vistelse mer än 19,99 tim/vecka
  1 2% av inkomsten, högst 840 kr/mån 3% av inkomsten, men högst 1 260 kr/månad
  2 1% av inkomsten, men högst 420 kr/månad 2% av inkomsten, men högst 840 kr/månad
  3 0,5% av inkomsten, men högst 210 kr/månad 1% av inkomsten, men högst 420 kr/månad
  4 Ingen avgift för barn 1-2 år  och ingen avgift för barn 3-5 år i allmän förskola. Ingen avgift
 • Hunddagis

  Kostnaden för en plats på hunddagiset är 750 kronor per månad. Vi har kostnadsfri inskolning i max en vecka.

  I priset ingår inte mat men vi ser till att din hund får en bra dag med fyra rastningar varav en ska vara minst 1 timma lång.

 • Hygien- och undervisningslokaler (hälsoskydd)

  Skolor, förskolor, vårdcentraler, tandläkare, äldreboenden, bassängbad, hotell, pensionat, campinganläggningar och lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling (ex. tatuering, piercing, massage, fotvård, hårvård) är exempel på verksamheter inom hälsoskyddet.

  Det finns två olika typer av avgifter för hygien- och undervisningslokaler

  En fast avgift för tillstånd, anmälan eller dispenser

  Alla verksamheter som är anmälningspliktiga måste betala en avgift då verksamheten startar upp. Det är en engångsavgift.

  Årlig fast avgift för tillsyn

  Alla verksamheter inom hälsoskyddet betalar en fast årlig tillsynsavgift. Avgiften är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs och storleken på denna. Avgiften omfattar kalenderåret och ska debiteras i förskott. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om företaget upphör under året betalas ingen del av avgiften tillbaka. 

  Vad täcker avgiften?

  Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken. En viss del av kontrollen finansieras också av kommunala skattemedel.

  Nedsättning av avgift

  Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter som kan motivera detta.

  Vem bestämmer?

  Det är kommunfullmäktige i Skellefteå kommun som har antagit taxan för tillsyn. I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.

  Miljöbalkens taxa (pdf, nytt fönster)

  Exempel på avgifter för hygien- och undervisningslokaler (hälsoskydd)

  Avgift för anmälan om verksamhet
  Typ av verksamhet Avgift
  Tatuering, piercning (inte öron) och fotvård 3 560 kronor
  Piercing (öron) och akupunktur 2 670 kronor
  Badanläggning 3 560 kronor
  Skola med mer än 400 elever 3 560 kronor
  Skola med mindre än 400 elever 1 780 kronor
  Övrig undervisning till exempel förskola och fritidshem 1 780 kronor
  Årlig avgift för tillsyn av verksamhet
  Typ av verksamhet Avgift
  Undervisning 655 kronor
  Hotell, pensionat, camping mm (beroende på storlek) 445 - 2 225 kronor
  Akupunktur, tatuering, fotvård, piercning 1 100 kronor
  Massage, frisör och hårvård 655kronor

  Det finns ytterligare verksamheter som ska betala en avgift men detta är exempel på de mest vanliga. 

 • Jakträttsbevis

  Kostnaderna för jakträttsbevis på kommunens mark är:

  • för älg cirka 520 kronor + moms per år
  • för småvilt cirka 120 kronor + moms per år

  Kostnaderna för jakträttsbevis regleras årligen mot konsumentprisindex. Du debiteras av det jaktlag, jaktklubb eller jaktvårdsområde du tillhör.

 • Jörns badhus
  Priser bad
  Vuxna Barn/studerande*
  Entré 35 kr 7 - 17 år 25 kr
  0 - 6 år Gratis tillsammans med betalande vuxen
  12 kort 350 kr 250 kr
  3 mån kort 450 kr 300 kr
  6 mån kort 600 kr 400 kr
  Årskort 950 kr 600 kr
  Familjebad 100 kr
  Familjeårskort 2000 kr (2 vuxna + 2 barn)
  tillägg 200 kr/extra barn
  Priser vattengymnastik
  Vuxen Barn/studerande*
  Entré 45 kr 35 kr
  12 kort 450 kr 350 kr
  Årskort 1400 kr 1000 kr
  Priser spinning
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Barn/studerande*
  Entré 45 kr 35 kr
  12 kort 450 kr 350 kr
  Årskort 1400 kr 1000 kr
  Priser gym
  (Badpris tillkommer vid bad) Vuxen Studerande*
  Entré 35 kr 30 kr
  12 kort 350 kr 300 kr
  1 månads kort 250 kr 200 kr
  3 månaders kort 450 kr 375 kr
  6 månaders kort 725 kr 650 kr
  9 månaders kort 950 kr 850 kr
  Årskort 1100 kr 1000 kr

  *mot uppvisande av giltigt CSN-kort

 • Kompetensutveckling - Kulturpedagogiskt centrum

  3 000 kr för en halvdag (grupp på max 20 personer, om fler än 20: 150 kr per person)
  6 000 kr för en heldag (grupp på max 20 personer, om fler än 20: 300 kr per person)

 • Kulturskolan
  • instrumental/sångundervisning 650 kr per påbörjad termin
  • för syskon nummer två betalar du 455 kr per påbörjad termin 
  • för syskon nummer tre betalar du 195 kr per påbörjad termin 
  • för fler syskon tas ingen avgift
  • sång och spel, betalar en avgift på 350 kr per påbörjad termin
  • Deltagande i enbart kör, betalar en avgift på 100 kr per påbörjad termin
  • Administrativ avgift för instrumentlån:
   300 kr per påbörjad termin (gäller från första terminen)

 • Kåge utebad
  Priser Kåge utebad
  Kort/biljettyp Pris
  Vuxen 40 kr
  Ungdom (7-18 år) 20 kr
  Barn (0-6 år) Gratis
  Familjebad 1 dag (2 vuxna + 2 barn) 100 kr
  Familjebad 3 dagar i följd (2 vuxna + 2 barn) 250 kr
  Familjebad 7 dagar ej i följd (2 vuxna + 2 barn) 600 kr
  Säsongskort/Vuxen (Obs: Ta med foto) 350 kr
  Säsongskort/Barn (Obs: Ta med foto) 200 kr
  Säsongskort/Familj (2 vuxna + 2 barn) 800 kr
 • Lagfartsservice och andra fastighetsrättsliga uppdrag

  Lagfartsservice

  Pris (inkl moms)     
  Enkel överlåtelsehandling
  Exempelvis upprättande av köpeavtal. I priset ingår de originalhandlingar som behövs för ansökan om lagfart.
  3 337 kr
  Värdeintyg 1 468 kr
  Ansökan om lagfart
  Denna tjänst utförs normalt bara i kombination med någon av de båda andra. Här ingår till exempel även att ordna personbevis. För omfattande och komplicerade ärenden tillämpas timtaxa.
  1 468 kr

  Obs! Kostnader hos Tingsrätten för expeditionsavgift och stämpelskatt tillkommer och betalas normalt av köparen.

  Andra fastighetsrättsliga uppdrag

  Pris (inkl moms)
  Normaltaxa 1 201 kr/timme
  Vid komplicerade ärenden 1 602 kr/timme
  Biträde                                                                                      667 kr/timme
 • Lantmäteriförrättning

  Kostnaden för en förrättning betalas efter den tid som behövts för att utföra arbetet.

  Pris för timtaxa
  Kategori Kr/tim (exkl moms)
  Förrättningslantmätare 1 300
  Biträdande handläggare 850

  Ibland krävs två personer vid en förrättning, då betalar du även för en biträdande handläggare.

 • Livsmedelsverksamhet

  Med livsmedelsföretag menas privat eller offentlig verksamhet som hanterar livsmedel. Exempel på verksamheter är restaurang, café, skolkök, matvarubutik, gatukök och försäljning på marknader. Det spelar ingen roll om du gör det med eller utan vinstsyfte. Även företag som skänker bort sina produkter kan omfattas av livsmedelslagsstiftningen.

  Det finns tre olika avgifter för livsmedelsverksamhet

  1. Registreringsavgift

  Alla verksamheter måste betala avgift för registrering då verksamheten startar upp. Det kostar 1050 kronor.

  2. Årlig kontrollavgift

  Kontrolltid x timavgift = Årlig kontrollavgift

  Kontrolltiden som företaget tilldelas baseras på vilken riskklass företaget tillhör. Riskklassen räknas ut enligt Livsmedelsverkets modell och beror bland annat på vilken livsmedelshantering som sker och i vilken omfattning och om företaget märker livsmedel.

  Timavgiften för livsmedelskontroll är för närvarande 1 150 kronor/timme (år 2012).

  Den årliga kontrollavgiften ska betalas samma kalenderår som verksamheten startar och därefter för varje påbörjat år som verksamheten drivs.

  Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter (pdf, nytt fönster)

  3. Avgift för uppföljande kontroller av brister hos livsmedelsföretag

  Kontroller som måste göras för att följa upp brister i livsmedelsföretagens hantering sker utanför den planerade kontrollen. Företaget får betala separat för detta utöver den årliga avgiften. Timavgiften för uppföljande kontroll är 1050 kronor.

  Vad täcker avgiften?

  Bygg- och miljökontorets kontroll ska finansieras fullt ut av företagen.

  Avgiften ska täcka kostnader för kontroll, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler, utrustning och bilar. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala.

  Vem beslutar om avgiften?

  Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan och hur hög timavgiften ska vara. Företagen betalar en årlig avgift utifrån en modell som tagits fram av livsmedelsverket.  Utifrån den modellen beslutar bygg- och miljönämnden hur stor den årliga kontrollavgiften blir.

  Taxa för Skellefteå kommuns livsmedelskontroll (pdf, nytt fönster)

  Exempel på årliga avgifter (timavgift 1150 kronor)

  Verksamhet Avgift
  Restaurang som bereder kött/fisk/kyckling från råvaror 5 750 kronor
  Café som serverar smörgåsar 3 450 kronor
  Livsmedelsbutik med färdigförpackade varor 1 150 kronor

  Den årliga kontrollavgiften varierar beroende på vilka livsmedel som hanteras och hur stor verksamheten är.

 • Lotteriregistrering och lotteritillstånd

  Avgift lotteriregistrering och lotteritillstånd

  Avgiften för ett lotteritillstånd är 300 kronor. I samband med ansökan betalar du in avgiften på
  Plusgiro 12 68 70-5 Skellefteå kommun.

  Arvode för kontrollant

  Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 procent av lotteriets planerade försäljningsvärde. Du ska betala in arvodet till kommunen senast två månader efter att lotteriet har startat. I samband med betalningen ska du skicka in lotteriarvodet till kommunens handläggare.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Bygg- och miljökontoret kontrollerar olika typer av miljöfarliga verksamheter som industrier, verkstäder och bensinstationer.

  Det finns tre olika typer av avgifter för miljöfarlig verksamhet

  En fast avgift för tillstånd, anmälan eller dispenser

  Alla verksamheter måste betala en avgift då verksamheten startar upp. Det är en engångsavgift.

  Årlig fast avgift för tillsyn

  För de verksamheter som kräver regelbunden återkommande tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Den är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och är bestämd utifrån det tillsynsbehov (det antalet timmar) som man beräknat att just denna typ av verksamhet kräver. Avgiften omfattar kalenderåret och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om företaget upphör under året betalas vanligtvis ingen del av avgiften tillbaka.

  Timavgift för mindre företag med miljöfarlig verksamhet

  De mindre företagen får ingen årlig avgift utan en timavgift efter inspektionsbesöket. Timavgiften är för närvarande 890 kr/timma (år 2012).

  Vad täcker avgiften?

  Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken. En viss del av kontrollen finansieras också av kommunala skattemedel.

  Nedsättning av avgift

  Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter som kan motivera detta.

  Vem bestämmer ?

  Det är kommunfullmäktige i Skellefteå kommun som har antagit taxan för tillsyn. I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.

  Miljöbalkens taxa (pdf, nytt fönster)

 • Mätuppdrag

  Priser nybyggnadskarta

  Nybyggnadskarta enbostadshus/enstaka byggnad          Pris (inkl moms)
  Oavsett tomtyta 10 012 kr
  Nybyggnadskarta övriga byggnader:
  Sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt övriga byggnader och anläggningar
  Tomtyta mindre än eller lika med 1999 m² 10 012 kr

  Priser grovutsättning

  Grovutsättning av mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. upp till 8 punkter Pris (inkl moms)           
  15 - 49 m² 2 670 kr
  Grovutsättning av ny- och tillbyggnad upp till 8 punkter
  1 - 199 m² 6 007 kr

  Priser finutsättning

  Finutstättning av ny- och tillbyggnad upp till 8 punkter    Pris (inkl moms)
  1 - 199 m² 12 015 kr

  Övriga mätuppdrag

  Övriga mätuppdrag debiteras efter nedlagd tid                                            Pris (inkl moms)         
  En person med minst fem års mätningsteknisk färdighet enligt
  HMK (Handbok i mät- och kartfrågor)
  1 201/timme
  Mätlag (två personer) 1 869 kr/timme

   

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. Gäller fr.o.m. 2013-01-01. 

 • Naturbruksgymnasiet internat och mat

  Boende

  Helpension internat på skolan
  Typ av rum Pris/månad
  Enkelrum
  Litet enkelrum
  3 000
  2 655
  Del i dubbelrum 2 655
  Hel kost för boende Edelvik*                                      
  Frukost, fika, middag 1 287

  *Kvällsfika ingår ej

  Varav kost
  Typ av boende Pris/månad
  Internat, med kvällsfika 1 510
  Internat, utan kvällsfika 1 287
  Varav boende
  Typ av boende Pris/månad
  Enkelrum 1 490
  Del i dubbelrum 1 145
  Litet enkelrum 1 145

  Måltider

  Abonnemang måltider gymnasieelever
  Måltid Pris per gång Pris månad
  Frukost 22,50 kr* 445
  Mellanmål 11 kr** 172
  Kaffe 5 kr** 78
  Middag 45 kr* 705

  * Faktureras varje månad
  ** Faktureras terminsvis

  Kontanta måltider
  Måltid Pris per gång Pris per månad
  Frukost 25 kr 495
  Mellanmål (två smörgåsar) 15 kr 235
  Kaffe 6 kr 98
  Middag 50 kr 783
   
  Besökande gymnasieelever
  Måltid Pris per måltid
  Lunch 45 kr
 • Nordanå

  Bokning av uteområde på Nordanå

  Grönområdet på Nordanå kostar 200 kr/tim att boka.
  Vid större arrangemang gäller offert från kulturenheten.

  Bokas via fritidskontoret

 • Ortofoto

  Alla bilder finns i färg, svartvitt och infrarött. Det finns tre olika licensformer:

  • Silver - ortofoton i färg
  • Silver plus - ortofoton i färg och infraröd färg
  • Guld - samma som Silver plus samt tillgång orginalbilder för stereotolkning.

  Pris vid förfrågan/förhandling. Förslag på olika storlekar:

  • Mindre än 10 km2
  • 10-1000 km2
  • Hela kommunen med omnejd
  • Bya-licens

  Du har rätt att nyttja bilderna i tre år, med till förlängning.

  Kontakta kommunens kundtjänst för mer information.

 • Parkeringar

  Karta över Campusområdet (avgifter)

  Nedan kan du se de olika zonerna, deras avgifter och vilken gata som hör till vilken zon. Har du frågor ring kundtjänst telefon 0910-73 50 00.  (Serviceavgift tillkommer med 25 %)

  Zon 1, Pris 15 kronor per timme, kl 9-18 vardagar samt kl 9-15 dag före röd dag
  Plats/adress Biljettautomat
  (numret på automaten)
  SMS-Parkering, Zoner
  Stationsgatan (Storgatan-Nygatan) 4 34
  Kanalgatan (Hörnellgatan-Skeppargatan) 6 34
  Kanalgatan (Köpmangatan-Stationsgatan) 7 34
  Stationsgatan (Stadsparken) 8 34
  Storgatan (Köpmangatan-Stationsgatan) 9 34
  Kanalgatan (Stationsgatan-Kanalgatan) 13 34
  Stationsgatan-Södra Järnvägsgatan 17 34
  Nygatan/Skeppargatan 18 34
  CK-parkeringen (norr) 20 34
  Torget norra (busstationen) 21 34
  CK-parkeringen (västra) 28 34
  Strandgatan 36 35 34
  Skeppargatan 3-5 36 34
  Norra Kanalgatan 47-49 37 34
  Hörnellgatan 38 34
  Torggatan 52 34
  Stationsgatan 12 53 34
  CK-parkeringen (södra) 65 34
  Zon 2, Pris 10 kronor per timme, kl 9-18 vardagar samt kl 9-15 dag före röd dag
  Plats/adress Biljettautomat (numret på automaten) SMS-parkering, Zon nummer
  Tjärhovsgatan/Nygatan 5 35
  P-område Södra Järnvägsgatan 11 35
  Viktoriaplatsen (Scandic) 12 35
  Köpmangatan (Storgatan-Nygatan) 16 35
  Skeppargatan/Södra Järnvägsgatan 31 35
  Södra Järnvägsgatan (Bygg-Marin) 32 35
  Strandgatan 40 (Skeppargatan-E4) 34 35
  Kanalgatan (Repslagargränd-Magasingränd) 39 35
  Köpmangatan (Kanalgatan-Nygatan) 42 35
  Magasingränd (Kanalgatan- Södra Järnvägsgatan) 43 35
  Tjärhovsgatan (Storgatan-Strandgatan) 44 35
  Strandgatan 29 (Köpmangatan) 45 35
  Storgatan 29 (Köpmangatan-Tjärhovsgatan) 46 35
  Södra lasarettsvägen 4 (Strandgatan-Storgatan) 48 35
  P-område vid SEB banken 62 35
  Köpmangatan (Strandgatan-Storgatan) 2 35
  Repslagargränd 40 35
  Kanalgatan/E4 51 35
  Zon 6, Pris 5 kronor per timme, kl 9-18 vardagar samt kl 9-15 dag före röd dag
  Plats/adress Biljettautomat (numret på automaten) SMS-parkering, Zon-nummer
  Kyrkogatan (Kyrkogränd-Varvsgatan) 3 36
  Kyrkogatan 10 36
  Strandgatan/Kyrkstadsvägen 14 36
  Laboratorgränd (Norra Bockholmsvägen) 19 36
  Laboratorgränd 30 36
  Laboratorgränd (Södra Bockholmsvägen) 41 36
  Nordlandergränd (Balderskolan) 49 36
  Seminariegatan 57 36
  Lasarettet (nedre infarten) 63 36
  Lasarettet (nedre infarten) 64 36
  Forskargatan 67 36
  Campus 68 36
  Varvsgatan 72 36
  Storgatan (Väster Södra lasarettsvägen) 73 36
  Nordanå 74 36
  Zon 8, Pris 4 kronor per timme, kl 9-18 vardagar samt kl 9-15 dag före röd dag
  Plats/adress Biljettautomat (numret på automaten) SMS-parkering, Zon-nummer
  Campus (närmast Skråmträskleden) 1 41
  Forskargatan 47 41
  Forskargatan 60 41
  Zon 9, Pris 2 kronor per timme dygnet runt. Dygnspris 20 kronor.
  Plats/adress Biljettautomat (numret på automaten) SMSparkering,
  Zon-nummer
  Norra Järnvägsgatan 54 37
  Norra Järnvägsgatan 55 37
  Norra Järnvägsgatan 56 37

 • Parkeringshus

  Brinkens parkeringshus

  Avgifter  

  • 12 kronor per timme, vardag 07.00-19.15
  • 70 kronor per dag, dagparkering 07.00-20.00
  • 90 kronor per 24 timmar, dygnsparkering
  • 30 kronor per natt, nattparkering 19.15-07.00
  • 350 kronor nattparkering, månadskort
  • 600 kronor per månad, månadskort
  • 300 kronor per vecka, veckokort

  Tappad biljett 70 kronor per styck

  Parkeringshus Arkaden

  Månadsavgift 600 kronor inkl moms

  Parkeringshus Pantern

  Månadsavgift 500 kr inkl moms

  Parkeringshus Viktoria

  Månadsavgift 400 kr inkl moms

  Parkeringshus Skeria

  Månadsavgift 500 inkl moms

  Parkeringshus Ekorren

  Månadsavgift kallgarage 400 inkl moms

  Månadsavgift varmgarage 625 inkl moms

   

  Parkeringshusens avgifter
  Parkeringshus Avgift per timme Avgift per dygn Biljettautomat SMS-parkering, Zonnummer
  Pantern, Skeppargatan 8
   (nedre källarplan)
  12 70 25 45
  Pantern , Skeppargatan 8
  (övre källarplan)
  12 70 26 45
  Arkaden, Stationsgatan 9
  (nedre källarplan)
  12 70 201 35
  Arkaden, Stationsgatan 9
  (övre källarplan)
  12 70 200 35
  Viktoria Kanalgatan 56
  (markplan)
  10 60 22 43
  Viktoria Kanalgatan 56
  ((övre plan)
  10 60 23 43
  Viktoria Kanalgatan 56
  (nedre plan)
  10 60 24 43
  Skeria parkeringshus
  (Campusområdet)
  6 65 29 49
  Ekorren Södra Lasarettsvägen (alla plan) 8 70 69-71 106 tim -107 dygn

   

   

 • Radonmätning

  Priser för radonmätning om du beställer via bygg- och miljökontoret.

  Paket innehållande:

  • Två radondosor kostar 345 kronor (inklusive moms)
  • Tre radondosor kostar 430 kronor (inklusive moms)
 • Ritningar

  Bygg- och miljönämnden har ett byggarkiv där mängder av ritningar finns. Om ritningen du behöver finns i arkivet kan vi hjälpa dig att ta fram en kopia. För den här servicen tar vi ut en avgift. Avgiften baseras på ritningens storlek och den tid det tar att leta fram den.

  Framtagningsavgift: De första 15 minuterna är kostnadsfria därefter debiteras 100 kronor per påbörjade 15 minuter.

  Kopieringsavgift
  A4 (210x297 mm), sida 0-9 0 kronor per styck
  A4 (210x297 mm), sida 10- 13 kronor per styck
  A3 (297x420 mm) 26 kronor per styck
  A2 (420x594 mm) 106 kronor per styck
  A1 (594x481 mm) 106 kronor per styck

  Exempel:
  Ett A4 som det tog 50 minuter att hitta kostar 325 kronor
  Ett A4 som det tog 20 minuter att hitta kostar 125 kronor

 • Räddningstjänstens tjänster

  Räddningstjänsten utför, mot en rimlig kostnad, olika tjänster. Exempel på dessa är arbete på hög höjd, vattentransporter och terrängtransporter.

  Taxan gäller from 2012-01-01. Till angivna priser tillkommer moms med undantag för punkterna 1.1, 7, 10, 11.1, och 11.2 som är momsbefriade (lokalhyra, myndighetsutövande och automatlarm).

  Påbörjad 1/2-timme räknas som hel 1/2-timme.

  Taxa för externa arbeten 2012 (pdf, nytt fönster) 

 • Serveringstillstånd

  Skellefteå kommun tar ut en avgift för tillsyn och prövning av ansökan om serveringstillstånd. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-01 att följande avgifter gäller i kommunen.

  Ansöknings- och tillsynsavgifter
  Stadigvarande tillstånd Avgift
  Nyansökan stadigvarande tillstånd 7 000 kr
  Ansökan om gemensam serveringsyta stadigvarande 7 000 kr
  Prövning ny delägare med betydande inflytande 2 000 kr
  Utvidgat tillstånd 3 500 kr
  Utökade serveringstider 2 000 kr
  Anmälan om kryddning av brännvin och provsmakning av spritdrycker, starköl, vin och andra
  jästa drycker (gäller de som har stadigvarande tillstånd)
  200 kr
  Tillfälliga tillstånd Avgift
  Tillfälliga tillstånd till allmänheten* 5 000 kr
  Tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta till allmänheten* 5 000 kr
  Tillfällig provsmakning vid arrangemang* 5 000 kr
  Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap* 600 kr
  Anmälan om lokal/cateringföretag 200 kr
  Kunskapsprov vid tillståndsansökan 1 200 kr/person
  Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport 1 000 kr

  *inklusive tillsynsavgift

  Tillsynsavgifter serveringstillstånd
  Tillsynsavgifter Avgift
  Fasta avgifter 700 kr
  Rörlig avgift utifrån mängd såld alkohol 0,3%

  Ansökningsavgifterna ska betals in i förskott i samband med att ansökan lämnas in. Betala avgiften till Skellefteå kommun Pg. 126870-5 och ange konto 6511-3190-2670-5750 på inbetalningen.

 • Slamtömning och spolning av avlopp

  Avgifter för slamtömning och spolning av avlopp

  Om brunnen inte kan tömmas på grund av hinder tas en framkörningsavgift ut på 500 kronor.

  • Brunn- eller tankstorlek till och med 3 m³ kostar 1 056 kronor.
  • Brunn- eller tankstorlek mellan 3,1 - 5,9 m³ kostar 1 462 kronor.
  • Brunn- eller tankstorlek mellan 6 - 9 m³ kostar 2 053 kronor.
  • Brunn- eller tankstorlek över 9 m³ kostar 1 289 kronor per timme.

  Det tillkommer slangtillägg efter 10 meter med 360 kronor per 10 meter.

  • 0-10 meter 0 kronor
  • 10,1 - 20 meter 360 kronor
  • 20,1- 30 meter 720 kronor
  • 30,1- 40 meter 1 080 kronor

  Övriga tillägg

  • Tillägg för betongblock med en diameter större än 80 cm kostar 500 kronor.
  • Tömning beställningsdagen, timpris enligt kommunens prislista
  • Tömning efter särskild beställning inom sju dagar, timpris - minitaxa 1 800 kronor
  • Framkörningsavgift vid ej tömbar brunn 500 kronor
  • Fastighetsägare med 2 stycken brunnar, avstånd 0-10 meter betalar 1,5 gånger avgiften
  • Fastighetsägare med 2 stycken brunnar, avstånd mer än 10 meter betalar fullt pris för båda.
  • Spolning av avlopp kostar 1 544 kronor per timme. 

  Priserna är inklusive moms och gäller vardagar under ordinarie arbetstid.

 • Sotning

  Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad bestämma dag och tid för sotarens besök. Här redovisar vi de vanligast förekommande avgifterna för sotning och brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus.

  Värmepanna

  Beroende på typ av panna kostar det mellan 413 kronor och 430 kronor.

  Braskamin

  Sotningsavgiften för braskamin är 370 kronor.

  Öppen spis

  Sotningsavgiften för öppen spis är 370 kronor.

  Tillägg

  Om sotsugare används tillkommer 35 kronor.

  För fritidshus tillkommer 77 kronor på ovanstående priser.

  Övriga tjänster

  En besiktning av en eldstad/rökkanal kostar normalt mellan 1 000 - 1 500 kronor.
   
  Bilkostnad debiteras med 50 kronor per mil vid besiktning och andra arbeten.

  Avgifter för brandskyddskontroll

  Här redovisar vi avgifterna för ordinarie brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

  En eldstad

  Avgiften är 776 kronor för fastighetens första eldstad för en- och tvåfamiljshus.

  För fritidshus tillkommer 150 kronor.

  Tillägg

  För varje ytterligare eldstad tillkommer 206 kronor.

 • Strandskyddsdispens
  Kostnad strandskyddsdispens
  Ansökan om Kostnad
  Strandskyddsdispens ca 5 100 kr
  Upplägg av muddermassor ca 2 000 kr
  Vattenverksamhet timtaxa (890 kr/tim)
 • Teknobalder

  Barn 30 kr, vuxna 60 kr, familj 150 kr. OBS! Tag gärna med inneskor eller sockor. Vi har även fikaförsäljning.

 • Tillsyn för öl, tobak och receptfria läkemedel
  Tillsynsavgifter
  Tillsyn för försäljning av Avgift
  Folköl 1 000 kronor/år
  Tobak 1000 kronor/år
  Receptfria läkemedel 600 kronor/år
  Folköl och tobak 2 000 kronor/år
  Folköl och receptfria läkemedel 1 600 kronor/år
  Tobak och receptfria läkemedel 1 600 kronor/år
  Öl, tobak och receptfria läkemedel 2 600 kronor/år

 • Tomter
  Tomtpriser för småhus
  Område Pris
  Grupp A (Skellefteå centralort) 135-200 kronor/kvadratmeter
  Grupp B (exempel: Bureå, Lövånger, Ursviken) 130 kronor/kvadratmeter
  Grupp C (exempel: Kusmark, Jörn) 115 kronor/kvadratmeter

  (Medelstorleken för en villatomt ligger på omkring 900 kvadratmeter)

  Kostnad för nybyggnadskarta ingår i tomtpriset.

  Kostnader som tillkommer

  Kostnad för bygglov och utsättning tillkommer. Dessutom tillkommer anslutningsavgift för el samt anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten.

  Tomtpriser för grupphus och flerfamiljshus
  Typ av hus Pris
  Grupphus klass 2 A 60 000 kronor
  Minst 9 meter avstånd mellan husen 90 000 kronor
  Flerfamiljshus klass 2 B 340 kronor/kvadratmeter
  Flerfamiljshus klass 2 C,D 265 kronor/kvadratmeter

  Kostnad för nybyggnadskarta ingår i tomtpriset.

  Kostnader som tillkommer

  Kostnad för bygglov och utsättning tillkommer. Dessutom tillkommer anslutningsavgift för el samt anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten.

  Tomtpriser för fritidshus
  Område Pris
  Byske Väntar på beslut för kostnad
  Falkträsket 60 000 kronor
  Finnforsfallet 40 000 kronor
  Harrbäcksand 70 000 kronor
  Kågnäsudden 40 000 kronor

  Tomtpriser för industrimark
  Områden Pris
  Solbacken (E4-läge) 125 kronor/kvadratmeter
  Solbacken (övrigt läge) 100 kronor/kvadratmeter
  Övriga områden 75 kronor/kvadratmeter
  Övriga orter 15 - 40 kronor/kvadratmeter

  Avvikelser kan förekomma från ovan angivna priser.

  Kostnader som tillkommer

  Kostnad för nybyggnadskarta, bygglov, utsättning och lagfart tillkommer. Dessutom tillkommer anslutningsavgift för el samt anläggningsavgift för vatten, spillvatten och dagvatten.

  Tomtpriserna fastställs av kommunfullmäktige utifrån självkostnadsprincipen.

 • Torgplats, hyra
  Avgift för torgplatser
  Typ av torgplats Kostnad per plats och dag Moms på el Summa
  Utan el 221 kr 0 kr 221 kr
  Med el 10 A 235 kr 4 kr 239 kr
  Med el 16 A 265 kr 11 kr 276 kr
  Med el 36 A 310 kr 22 kr 332 kr

  Långtidshyra - fast pris för en månad som gäller för platserna 1-6 kostar 4616 kr/månad exkl. el

 • Tryck och kopiering
  Grundpris utskrifter*
  Typ av papper Grundpris/utskrift
  A4 Enkelsidigt S/V, 80 gr 0,3 kr
  A4 Enkelsidigt 4-färg, 80 gr 4 kr
  A3 Enkelsidigt S/V, 80 gr 0,6 kr
  A3 Enkelsidigt 4-färg, 80 gr 8 kr

  *Prisreduktion/rabatt för dubbelsidigt (per dubbelsidigt ark) 0,15 kronor.

  Pristillägg utskrifter
  Typ av papper Grundpris/utskrift
  Tjockt papper 0,3 kr
  Färgat papper 0,3 kr
  Overheadfilm 11 kr
  Vikning 0,2 kr
  Vikning/sadelhäft 1 kr
  Prisexempel storformat (fotokvalitet), oavsett papper**
  Typ av papper Pris
  A0 (841*1189 mm) 408 kr
  A1 (594*841 mm) 204 kr
  A2 (420*594 mm) 102 kr

  **Pris för storformat per kvadratcentimeter är 4 öre (0,04 kr)

  Priser för bearbetning av dokument
  Typ av bearbetning Pris
  Flikregister 6,2 kr
  A4 laminering 8 kr
  A3 laminering 12 kr
  Ryggtejpning 4 kr
  Ringbindning 8 kr
  Blockbindning A4-A6 8 kr
  Priser utskrifter duk/canvas, posterpapper och fotopapper
  Storlek Duk/canvas Posterpapper Fotopapper
  30*30 cm 150 kr 40 kr 150 kr
  41*33 cm 190 kr 70 kr 190 kr
  46*38 cm 220 kr 90 kr 220 kr
  55*46 cm 275 kr 100 kr 275 kr
  61*50 cm 300 kr 130 kr 300 kr
  65*54 cm 370 kr 150 kr 370 kr
  73*60 cm 440 kr 180 kr 440 kr
 • Vatten- och avloppstjänster

  Taxa för vatten- och avloppstjänster i sin helhet (pdf, nytt fönster) Taxan gäller från och med 2013-01-01

  Brukningsavgift - din löpande avgift för vatten

  När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla in fastigheten till det kommunala ledningsnätet.  Alla som har den möjligheten är abonnenter och måste därför betala brukningsavgift. Avgiften betalas även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Brukningsavgifterna ska bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

  Fasta och rörliga kostnader

  Brukningsavgiften består av fasta kostnader (lägenhetsavgift och mätaravgift) och rörliga kostnader (förbrukad mängd vatten). Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

  Ditt abonnemang (dina brukningsavgifter) är löpande kostnader. Du betalar brukningsavgifterna genom vattenräkningen som kommer sex gånger per år.

  Brukningsavgift - rörliga kostnader

  Den rörliga kostnaden består av den mängd vatten som du förbrukar under ett år. Vi debiterar dig i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att fakturera dig efter så korrekt förbrukning som möjligt måste du läsa av vattenmätarställningen minst en gång per år och delge oss den. Den nya avläsningen visar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket kan innebära högre eller lägre avgift på nästa räkning. Avgiften räknas per kubikmeter levererat vatten.

  • Har du både dricksvatten och spillvatten, betalar du 18,75 kronor per kubikmeter.
  • Har du enbart dricksvatten, betalar du 9,38 kronor per kubikmeter.
  • Har du enbart spillvatten, betalar du 10 kronor per kubikmeter.

  Läs mer om din vattenräkning och hur vi beräknar din vattenförbrukning

  Brukningsavgift -  fasta kostnader

  Fast kostnad för lägenhetsavgift

  Det här är en grundavgift som ska täcka de allmänna kostnaderna för abonnemanget (tex administration och fakturering) samt bidra till att täcka kostnaderna för drift och underhåll för de kommunala ledningsnät du har anslutit din fastighet till. Hur stor kostnaden blir beror bland annat på hur stor din fastighet är och hur den nyttjas. Det kan verka konstigt men det vi kallar lägenheter är mått på fastighetens storlek och vad du använder din fastighet till. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många lägenheter din fastighet har. En vanlig enfamiljsvilla för privat boende bedöms normalt som 1 lägenhet.

  Läs mer om hur vi beräknar antalet lägenheter

  • Har du dricksvatten, spillvatten och dagvatten betalar du 1 706,25 kronor per år och lägenhet.
  • Har du dricksvatten och spillvatten betalar du 1 581,25 kronor per år och lägenhet.
  • Har du enbart spillvatten betalar du 1 056,25 kronor per år och lägenhet.
  • Har du enbart vatten betalar du 925 kronor per år och lägenhet.

  Fast kostnad för mätare

  Mätaravgiften beror på vilken storlek du har på din vattenmätare. Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

  • Har du en mätare av storlek Qn  5 m3 betalar du 750 kronor per år.
  • Har du en mätare av storlek Qn 10 m3 betalar du 1 500 kronor per år.
  • Har du en mätare av storlek Qn 20 m3 betalar du 3 000 kronor per år.
  • Har du en mätare av större storlek än 20 m3 tecknas separat avtal.

  Priser för övriga tjänster

  Om du som fastighetsägare vill ha någon tjänst utförd, inte betalar din räkning eller inte avbokar ett aviserat besök gäller avgifterna nedan per gång:

  Typ av tjänst Inklusive moms
  Nedtagning av vattenmätare 625 kr
  Uppsättning av vattenmätare 625 kr
  Avstängning av vattentillförsel 375 kr
  Påsläpp av vattentillförsel 375 kr
  Montering av strypbricka i vattenmätare 750 kr
  Demontering av strypbricka i vattenmätare 750 kr
  Undersökning av vattenmätare 625 kr
  Länsning av vattenmätarbrunn 1 250 kr
  Förgäves besök, dvs. ej avbokat besök 625 kr
  Byte av vattenmätare på grund av skadeorsak
  Vattenmätare Qn 2,5/5 m3 1 000 kr
  Vattenmätare Qn 6/10 m3 1 750 kr
  Vattenmätare Qn 10/20 m3 3 250 kr

   

  Priser för sprinkleranläggningar

  För varje direktverkande sprinklerinstallation utan moms med moms
  Dimension till och med V 90 mm 24 000 kr/år 30 000 kr/år
  Dimension från och med V 100 mm till och med V 150 mm 44 000 kr/år 55 000 kr/år
  Dimension större än V 150 mm 83 200 kr/år 104 000 kr/år
 • Vattenmätare

  Om tekniska kontoret har utfört någon åtgärd på din fastighet får du betala för den tjänsten. Om du som fastighetsägare försummar det du är skyldig att göra, får du betala för att uppkomna fel ska kunna åtgärdas.

  Du som begärt att få din vattenmätare undersökt och den blir godkänd, betalar en avgift på 625 kronor för att täcka undersökningskostnaderna. 

  Priser för olika vattentjänster
  Tjänst Pris kr
  Nedtagning av vattenmätare 625
  Uppsättning av vattenmätare 625
  Avstängning av vattentillförsel 375
  Påsläpp av vattentillförsel 375
  Montering av strypbricka i vattenmätare 750
  Demontering av strypbricka i vattenmätare 750
  Undersökning av vattenmätare 625
  Länsning av vattenmätarbrunn 1 250
  Förgäves besök 625
  Byte av vattenmätare på grund av skadeorsak
  Vattenmätare storlek upp till 5m³ 1 000
  Vattenmätare storlek  mellan 6m³ och till 10m³ 1 750
  Vattenmätare storlek mellan 11m³ och till 20m³ 3 250
  För varje sprinklerinstallation
  Dimension till och med V 90 mm 7 500
  Dimension från och med V 100 mm till och med V 150 mm 13 750
  Dimension större än V 150 mm 26 000

  * Normaltid för ned- eller inmontering av vattenmätare till sommarfritidshus är ungefär mellan den 15 maj och den 15 oktober.

  Särskilda avtal

  Beträffande avgifter för ansluten fastighet som ej brukar anläggningen, gäller att endast
  fast avgift uttas under avstängningstiden enligt gällande taxa.

  Om tekniska kontoret godkänt att spillvatten får avledas till dagvattennätet (kylvatten eller liknande) betalar du en avgift på 4,99 kronor per m³.

 • Vattenprover
  Priser vattenprover - Alcontrol
  Prov Pris (cirkapriser)
   Mikrobiologiskt prov 350 kronor 
   Kemiskt prov 500 kronor
   Radonprov 200 kronor 
   Prov på arsenik + andra tungmetaller 600 kronor

  Dessutom tillkommer kostnad för provberedning 150 kr och utskick av material 130 kronor.

 • Vitbergsbacken

  Priser liftkort

  Dagkort: 100 kronor

  Halvdag  kl 13.30-16.00:  70 kronor

  Kvällskort: 90 kronor

  Familjerabatt : Familj om minst 4 personer (minst 2 personer under 18 år):
  Skipass dag rabatt 30 kr/person. Skipass halvdag och kväll rabatt 20 kr/person

  Säsongkort 2012-2013: 1 200 kronor

  Övrigt

  Kiosken och cafeterian öppnar samtidigt som backen, men stänger 15 minuter före backens stängning.
  Det finns godis, läsk, varmkorv och pizza att köpa till låga priser. Betala gärna med kort!
  Som medlem hos vår samarbetspartner Friluftsfrämjarna i Skellefteå kan du lösa rabatterat säsongkort. Se deras hemsida http://www.friluftsframjandetskelleftea.se (extern webbplats, nytt fönster). Här köper du säsongskort

  Säsongkort  kan du köpa på Skellefteå Camping, Intersport och naturligtvis i Vitbergsbacken i anslutning till backens öppettider. Kortet är personligt och ska kompletteras med ansiktsfoto ca 30x30mm. Om inte detta gått lösa vid inköpstillfället, present eller julklapp, kan man göra det i Vitbergsbacken i samband med 1:a åktillfället

  Skid- och snowboardkurser, skiduthyrning mm

  Se mer på Friluftsfrämjarnas hemsida http://www.friluftsframjandetskelleftea.se/oppettider/ (extern webbplats, nytt fönster)

 • Vitbergsbadet
  Kort/biljettyp Pris
  Vuxen (från 18 år) 60 kr
  Ungdom (7-17 år) Obs: för att gå in utan vuxet sällskap måste man fyllt 10 år 35 kr
  Barn (0-6 år) Gratis
  Stor familj 1 dag (2 vuxna + 2 ungdom, tillägg 20kr/extra ungdom) 150 kr
  Liten familj 1 dag (1 vuxen + 2 ungdom, tillägg 20kr/extra ungdom) 100 kr
  3 dagarskort stor familj (2 vuxna + 2 ungdom, tillägg 75kr/extra ungdom) 350 kr
  3 dagarskort liten familj (1 vuxen + 2 ungdom, tillägg 75kr/extra ungdom) 250 kr
  Sommarkort (gäller på Vitbergsbadet, Byske utebad och Eddahallen)
  Sommarkort/Vuxen 600 kr
  Sommarkort/Ungdom 350 kr
  Sommarkort stor familj (2 vuxna + 2 ungdom, tillägg 175kr/extra ungdom 1400 kr
  Sommarkort liten familj (1 vuxen + 2 ungdom, tillägg 175kr/extra ungdom) 1000 kr

   

   

 • Örjanshallen

  Priser bad och bastu
  Kort/biljettyp En gång 3 månader 6 månader 13 månader
  vuxen 40 500 650 1000
  barn 25 300 400 600
  CSN 25 300 400 600
  familj (2 vuxna + 2 barn) 110 - - 2100
  familj ( 1 vuxen + 1-2 barn) 60
  12 kort vuxen 400 - - -
  12 kort barn 250 - - -
  kommunbiljett 15 - - -
  0-6 år i förälders sällskap 0 - - -
  gravid 0 - - -
  Priser gym (Från och med det år du fyller 15 år)
  Kort/biljettyp En gång 1 månad 3 månader 6 månader 9 månader 13 månader
  vuxen 55 400 850 1300 1700 2000
  CSN 40 300 650 800 1050 1250
  12 kort 550 - - - - -
  kommunbiljett 30 - - - - -
  Priser gruppträning
  Kort/biljettyp en gång 13 månader
  vuxen 50 1550
  CSN 40 1100
  dagtid vattengympa 40
  12 kort kväll 500
  12 kort dagtid/CSN 400
  kommunbiljett 20
  Pris för allkort
  Kort/biljettyp 13 månader
  Allkort 3500

Lämna medborgarförslag
Val 2014
Nytt vatten
Psykisk hälsa i fokus - Skellefteå 2014
Lediga jobb
Förändringsarbete i förskola och skola