Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kåge fritidshem

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Skolgatan 3
934 32 Kåge

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Kåge fritidshem, Smaragden

Vi är ett fritidshem som är beläget i Kågeskolans lokaler.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Utvärdering av avgifter i skolan

Nyhet 2017-10-12 För-och grundskolenämnden godkände rapporten av årets utvärdering av avgifter i skolan. Rapporten visar att det för läsåret 2016/17 ofta är avgifter i...

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-08-15