Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Kåge fritidshem

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Skolgatan 3
934 32 Kåge

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Välkommen till Kåge fritidshem, Smaragden

Vi är ett fritidshem som är beläget i Kågeskolans lokaler.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Förskoleklass blir obligatiorisk

Nyhet 2017-12-21 Förskoleklass är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Barnet ska börja i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 6 år.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-08-15