Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00.

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kommun och politik

Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Det är kommunens vision.

Kommunens kvalitet i korthet

Aktuellt I Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisas resultat från fem områden: tillgänglighet, trygghetsaspekter, din delaktighet, effektivitet och kommun...

Inkomna medborgarförslag

Aktuellt Här kan du se medborgarförslag som lämnats in till kommunen. Du kan ta del av förslagen samt se vilken nämnd som behandlar ärendet. När nämnden beslut...

Ny parkeringstaxa beslutad

Nyhet 2017-04-24 På tekniska nämndens möte 2017-04-24 togs beslut om ändrad taxa för parkering i Skellefteå kommun. Den ändrade taxan börjar gälla 1 september 2017.

Nu digitaliserar vi Sverige tillsammans

Nyhet 2017-04-19 Det offentliga Sverige håller på att samla sig för att ta krafttag i utvecklingen mot ett digitalt samhälle. Här spelar Skellefteå en viktig roll.

Eleverna på Furuskolan får 300 000 kronor

Nyhet 2017-04-13 Utifrån ungdomsfullmäktiges omröstning beslutade nämnden för support-och lokaler att 300 000 kronor ska gå till Furuskolans elever som får använda det...

Mediegranskning av våra arbetsplatser

Nyhet 2017-04-13 I januari skrev jag om betydelsen av samarbete när det gäller den framtid vi står inför. Drar vi exempelvis nytta av varandras kunskap och teknikens m...

Kulturhuset - kostnad eller investering?

Nyhet 2017-02-20 Det är många som har funderingar kring kostnaderna för Skellefteås kommande kulturhus. Det är inte särskilt märkligt med tanke på att projektet engage...

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-04-12