Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning. Samtliga partier är representerade i demokratiberedningen.

Demokratiberedningen har till uppgift att verka för en väl fungerande demokrati i Skellefteå kommun. Detta innebär bland annat:

 • utveckling av medborgarinflytande och dialog
 • ytterligare stärka förtroendet för det demokratiska systemet
 • omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och spridande av erfarenheter och goda exempel
 • stimulerande av ungas deltagande i det demokratiska samtalet och utvecklingsarbetet
 • beredning av beslutsunderlag inom demokratiområdet
 • beredning av medborgarförslag inom demokratiområdet
 • uppföljning av beslut och verksamhet inom ämnesområdet
 • föreslå utredningar inom ämnesområdet
 • utvärdering av kommunens politiska organisation
 • remissinstans i frågor som handlar om demokratin och dess utveckling.
  Läs om vilka som jobbar med demokratiberedning (nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-11-22