Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skellefteå kommuns demokratipris

För att uppmuntra samhällsengagemang och demokratiutveckling delar Skellefteå kommun ut ett demokratipris. Prissumman är 15 000 kronor.

Kriterier

För att bli aktuell för demokratipriset ska personen, gruppen eller motsvarande ha gjort utmärkande och föredömliga insatser för att främja utvecklingen av demokratin i det geografiska området Skellefteå kommun.

Begreppet demokrati har ett stort innehåll. Den som ansöker eller nominerar kan låta sig inspireras av dessa ord.

  • Delaktighet.
  • Frihet.
  • Jämlikhet.
  • Påverkan.
  • Individens okränkbarhet.
  • Solidaritet.

Insatsen kan vara stor likväl som liten, och beröra många eller få människor. Det är andan i gärningen som bedöms.

Den som kandiderar till demokratipriset ska vara bosatt i Skellefteå kommun, ha sin verksamhet i Skellefteå kommun eller vara bosatt utanför kommunen men verka för demokratiutveckling i Skellefteå kommun. I övrigt finns inga begränsningar.

Ansökan eller nominering

Vem som helst kan ansöka om eller nominera till demokratipriset. Följande ska ingå i ansökan eller nominering:

  • Motiverande beskrivning till varför demokratipriset bör gå till just denna kandidat.
  • Kontaktuppgifter till kandidaten.
  • Kontaktuppgifter till den som nominerar.

Komplettera gärna med dokument, artiklar, länkar till webbsidor eller annat som styrker eller exemplifierar det som beskrivs i motiveringen. Årligt stoppdatum för ansökan eller nominering är 31 mars.

Nominera här

Beredning  av demokratipris

Det är demokratiberedningen som utifrån nomineringarna föreslår kandidat till att tilldelas demokratipriset. Då demokratipris och mångfaldspris i vissa avseenden har beröringspunkter med varandra och samma kandidat skulle kunna vara aktuell för båda priserna sker därefter ett samråd med socialnämndens ordförande och demokratiberedningens ordförande. Efter samrådet skickar demokratiberedningen in sitt förslag på kandidat till kommunstyrelsen för beslut.

Nominering skickas till
kundtjanst@skelleftea.se

Ansvar för demokratipriset

Kommunstyrelsen ansvarar för demokratipriset. Juryn utgörs av kommunstyrelsen. Även demokratiberedningen och kommunstyrelsen kan föreslå kandidater till demokratipriset.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-04-05