Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Folkinitiativ

Kommunallagen ger sedan 1977 fullmäktige möjligheter att utlysa folkomröstning i en fråga. Det kan handla om frågor där det är viktigt för de folkvalda att veta hur starkt stöd som olika anternativa förslag har bland medborgarna innan de fattar sitt beslut.

Sedan den 1 januari 2011 gäller nya bestämmelser för folkinitiativ om folkomröstningar i kommuner och landsting i syfte att det ska bli lättare att få till stånd en folkomröstning. Kraven på stöd för ett initiativ och regelverket har också preciserats.

  • Initiativet måste undertecknas av minst tio procent av de röstberättigande medborgarna i kommunen eller landstinget
  • Namnen måste samlas in under en tidsrymd om sex månader innan de lämnas in och för förteckningen ska innehålla undertecknarnas namnteckning med datum för undertecknande, namnförtydligande, personnummer och adress
  • Den fråga som man vill ha folkomröstning om ska vara sådan att fullmäktige kan besluta om den.
  • Om en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av ledamöterna anser att det är olämpligt att genomföra en folkomröstning så kan de stoppa denna.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07