Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon 0910-73 50 00

Telefontider Ring eller besök oss
vardagar 7-17 (receptionen 17.30)

Besöksadress Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kommunens organisation

Organisation Skellefteå kommun 2018
Skellefteå kommuns organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning och revision. I organisationskartan här intill ser du hur det hänger ihop.

Vad gör kommunen?

Vill du läsa en enkel sammanfattning om vad kommunen gör och vilka som bestämmer i kommunen?
Läs mer om vad kommunen gör

Kommunchefen

Kommunchef är Kristina Sundin Jonsson. Hon är kommunens ledande tjänsteperson och stödjer kommunstyrelsen med utveckling och samordning av den kommunala verksamheten. Hon är chef för samtliga förvaltningschefer.

Förtroendevalda

Mandatfördelningen i Skellefteå kommun

I menyn till vänster kan du läsa mer om kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, förvaltningar, nämnder, bolag och stiftelser.

Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp. De bereder valärenden som kommunfullmäktige ska besluta om, till exempel val av ledamöter till kommunstyrelse och nämnder.

Revisionen

Kommunrevisorerna utses av kommunfullmäktige, som också fastställer kommunrevisionens budget.
Läs mer om kommunrevisionens uppgift

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2018-01-03