Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Förvaltningar och avdelningar

Skellefteå kommun består av åtta förvaltningar som heter samhällsbyggnad ,support och lokaler, fritidskontoret, gymnasiekontoret, kommunhälsan, kommunledningskontoret, skol- och kulturkontoret och socialkontoret.

Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

Varje förvaltningarna hör politiska nämnder. Det är tjänstepersonerna på förvaltningarna som i sitt dagliga arbete utför de politiskt tagna besluten.

På förvaltningarnas sidor kan du läsa mer om vad de gör och vilka avdelningar, enheter och funktioner de har.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2017-12-08