Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

HR strategi och utveckling

HR Strategi och utveckling är den övergripande HR-funktionen med strategiskt ansvar för kommunens samtliga HR-processer. Avdelningen leds av personalchef Kicki Krane.

På uppdrag av personalnämnden svarar avdelningen för att samordna och driva den samlade personalpolitiken för Skellefteå kommun. De övergripande HR-processerna är värdegrundsprocessen, kompetensförsörjnings-/rekryteringsprocessen, arbetsmiljöprocessen, ledarskaps-/medarbetarskapsprocesserna och lönebildningsprocessen.

Avdelningen arbetar för att genom omvärlds- och närvärldsbevakning ta fram underlag för kommunens personalplanering på kort och lång sikt, bevaka forskning och utveckling inom HR-området, utveckla, samordna och implementera kommunens policy- och styrdokument inom det personalpolitiska området, vara ett stöd i arbetsrättsliga frågor och samordna det övergripande förhandlingsarbetet. HR Strategi och utveckling bidrar för övrigt med strategiskt och operativt stöd när det gäller försäkringar och pensioner, mångfaldsarbete, kompetensutveckling avseende arbetsrätt, chefs-, ledarskaps- samt medarbetarskapsutbildningar, värdegrundinsatser och intern/extern kommunikation för att synliggöra Skellefteå kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Ansvarig nämnd: Personalnämnden

Informationen granskades: 2016-09-07