Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad verkställer kommunstyrelsens, bygg- och miljönämndens, tekniska nämndens, konsumentnämndens och överförmyndarnämndens ansvar och uppdrag.

Det innebär att

 • planera för användningen av mark och vatten
 • planera och utforma/gestalta bebyggelse och infrastruktur (gäller både översiktsplaner och detaljplaner)
 • ta fram detaljplaner och översiktsplaner
 • behandla ansökningar om bygglov bevaka natur-, vatten-, livsmedel-, hälso- och miljöskydd inom Skellefteå kommun
 • försörja kommunmedborgare och näringsliv inom områdena trafik, vägar och parker
 • erbjuda tjänster inom vatten, avlopp, renhållning och sotning
 • erbjuda energirådgivning
 • ansvara för fastighetsfrågor
 • ge konsumentvägledning
 • ge budget- och skuldrådgivning
 • handlägga bostadsanpassningsärenden
 • utöva tillsyn inom byggområdet
 • utöva tillsyn för servering av alkohol
 • utöva tillsyn över gode män och förvaltare
 • verka för att regionens industrier och andra användare får fördelaktiga transporter via en väl fungerande hamnanläggning
 • utöva tillsyn över brandskyddet i byggnader och anläggningar
 • handlägga tillståndansökningar och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor
 • förbereda och genomföra räddningsinsats'
 • vidta åtgärder efter olyckor
 • medverka i samhällets krishantering.

 

Avdelningarna

På förvaltningen finns sex avdelningar

 • fysisk planering
 • gator och parker
 • hamn och logistik
 • miljö och hälsa
 • räddningstjänst och sotning
 • vatten och avfall.Chef för samhällsbyggnad är Hans Andersson.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07