Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Fysisk planering

Fysisk planering möjliggör samhällsbyggnad genom planering. Avdelningen består av verksamheterna bygg, lantmäteri, plan och trafik.

Fysisk planering har följande uppdrag och ansvar:

  • Ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Det vill säga att planera för användningen av mark och vatten samt planera och utforma/gestalta bebyggelse och infrastruktur.
  • Utreda den fysiska miljön (tillgänglighet, kulturmiljö, gestaltning, jämställdhet, skolmiljöer)
  • Utföra trafikplanering för alla trafikslag
  • Ge transportrådgivning, verka för klimatsmarta transporter
  • Ge energirådgivning
  • Hantera ansökan om bygglov och bygganmälan
  • Hantera transporttillstånd
  • Leverera ”fastighetstjänster” (fastighetsbildning, adress-sättning etc) samt samordna karttjänster/GIS
  • Utföra tillsyn inom byggområdet

Avdelningschef för fysisk planering är Harriet Wistemar

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07