Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Plan

Planverksamhetens huvudsakliga arbetsområde är att ta fram detaljplaner och översiktsplaner.

Detaljplaner och översiktsplaner tas fram för att klargöra vilken markanvändning och bebyggelseutveckling kommunen vill ha i ett visst område. Planerna ska reglera bebyggelsens användning och utformning. Framtagandet av planer är en demokratisk process med såväl enskilda som allmänhet.

Läs mer om aktuella översiktsplaner, detaljplaner och byggprojekt.

Verksamhetschef för plan är Harriet Wistemar.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07