Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Hamnavdelningen

Skellefteå hamn ansvarar gentemot regionens industrier och andra användare för en väl fungerande och attraktiv hamn.

Verksamhet

Hamnrörelse innebär bland annat att:

  • Tillse och kontrollera att hamnområdet, kajer , byggnader och upplagsområden hålls i gott skick.
  • Farled och övrigt hamnområde har tillräckligt vattendjup och hålls väl utmärkta.
  • Vintertid ombesörja isbrytning och sommartid bogsering.
  • Fartygen servas efter behov med bland annat förtöjning, bogserhjälp, kranar, vatten och dylikt.

Hamnchef
Lars Widelund

Telefon 0910-331 30, direkt nr 0910-73 63 38

Besöksadress Järnvägsleden 81, 932 33 Skelleftehamn

Gå till Skellefteå hamns webbplats här.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Informationen granskades: 2016-09-07