Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Miljö

Miljöverksamheten bevakar natur, vatten, livsmedel, hälso- och miljöskydd inom Skellefteå kommun.

Kort beskrivning av vad miljö gör

Vi mäter luftföroreningar, vi kalkar sjöar och vattendrag, vi tar badvattenprover och andra prover på sjöar och vattendrag, vi undersöker förekomsten av flodpärlmusslor, utter, fiskar, salamandrar med mera.

Vi är en myndighet som har tillsyn över industriernas utsläpp, hygienen i restauranger, affärer, gym, frisörer med mera.

Hos oss söker du tillstånd för avloppsanläggningar, livsmedelslokaler, hygienlokaler med mera.

Vi arbetar också med mer långsiktigt miljöarbete i Agenda 21 och i lokala, regionala och nationella miljömål.

Verksamhetschef för miljö är Eva Kinnvall

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

Informationen granskades: 2016-09-07