Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skol- och kulturkontoret

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Trädgårdsgatan 6

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skol- och kulturkontoret

Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Skol- och kulturkontoret handlägger frågor om förskole- och grundskoleverksamhet, kultur och bibliotek. Förvaltningschef är Anders Bergström.

Grund för att klara framtidens krav

Genom våra skolinvesteringar lägger vi grunden för att klara framtidens krav. Investeringar på 1,3 miljarder kronor under sju år (2015-2021) planeras för förskolor och grundskolor. Några exempel är: Lejonströmsskolan, Bolidenskolan, förskola i Bureå och Burträsk och utbyggnad av Morö backe skola samt ny skola för de östra stadsdelarna, Floraskolan.

Organisation

Verksamheten är organiserad i fyra geografiska för- och grundskoleområden, Öst, Väst, Nord och Syd.  Dessa leds av fyra områdeschefer.  Idag finns omkring 35 grundskolor, runt 140 förskolor och cirka 40 fritidshem. Stödfunktioner till verksamheten finns i form av barn- och elevhälsa, utvecklingsavdelning, avdelning för digitalt lärande samt förvaltningsstab och lokal administration i form av områdesadministratörer.

Det finns också en kultur- och biblioteksavdelning som från och med den 1 juli 2017 slås samman med fritidskontoret. Ansvaret för kulturskolan kommer också att flyttas dit från och med 1 juli 2018.

Två nämnder, för- och grundskolenämnden och kulturnämnden har det politiska ansvaret för verksamheten.

Förskole- och grundskoleverksamhet

Inom för- och grundskoledelen finns följande verksamheter:

 • Förskola och pedagogisk omsorg 
 • Förskoleklass
 • Grundskoleverksamhet (grundskola, grundsärskola)
 • Fritidshem
 • Kulturskola
 • Stödfunktioner och administration (förvaltningsstab och områdesexpeditioner)

 

Kultur- och biblioteksverksamhet


Inom kultur- och biblioteksavdelningen finns följande verksamheter

 • Bibliotek
 • Allmänkulturell verksamhet
 • Stöd till kulturföreningar och studieförbund
 • Kulturpedagogiskt centrum
 • Meijersamlingen
 • Konstarkiv
 • Handens hus
 • Skellefteå konsthall
 • Dansväxthuset
 • Administration

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-04-12