Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skol- och kulturkontoret

Telefon:0910-73 50 00

Besöksadress Trädgårdsgatan 6

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Skol- och kulturkontoret

Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet och ett rikt och varierande kulturutbud. Skol- och kulturkontoret handlägger frågor om förskole- och grundskoleverksamhet, kultur och bibliotek. Förvaltningschef är Anders Bergström.

Skellefteå kommuns för- och grundskoleverksamhet är organiserad i fyra geografiska för- och grundskoleområden.  Dessa leds av fyra områdeschefer. En för- och grundskolechef leder områdeschefernas arbete. Idag finns omkring 35 grundskolor, runt 140 förskolor och cirka 40 fritidshem.

Inom skol- och kulturkontoret finns elevhälsa, , en kulturskola samt kultur- och biblioteksverksamheter.


Verksamhetens administrativa stöd för ekonomi och inköp, personal och bemanning, information och IT samt utveckling och uppföljning sköts från en central stab.  Områdesadministratörer ger stöd till rektorer och förskolechefer i deras verksamhetsarbete.

Två nämnder, för- och grundskolenämnden och kulturnämnden har det politiska ansvaret för verksamheten.

Förskole- och grundskoleverksamhet

Inom för- och grundskoledelen finns följande verksamheter:

 • Förskola och pedagogisk omsorg (förskola, allmän förskola, familjedaghem, öppen förskola)
 • Förskoleklass
 • Grundskoleverksamhet (grundskola, grundsärskola)
 • Fritidshem
 • Kulturskola
 • Administration (förvaltningsstab och områdesexpeditioner)

 

Kultur- och biblioteksverksamhet


Inom kultur- och biblioteksavdelningen finns följande verksamheter

 • Bibliotek
 • Allmänkulturell verksamhet
 • Stöd till kulturföreningar och studieförbund
 • Kulturpedagogiskt centrum
 • Meijersamlingen
 • Konstarkiv
 • Handens hus
 • Skellefteå konsthall
 • Dansväxthuset
 • Administration

 

 

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden

Informationen granskades: 2017-01-20