Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Stöd och service

Välkommen till Stöd och service, vare sig du är personal eller brukare av våra tjänster.

Vi är cirka 1 400 personer som arbetar för att den som har behov av stöd får den insats som lagarna föreskriver. De lagar vi arbetar enligt är

  • SoL (socialtjänstlagen) 
  • LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • SFB (socialförsäkringsbalken)
  • HSL (lagen om hälso- och sjukvård)


Sammanlagt har cirka 900 personer i kommunen insatser enligt SoL, LSS och SFB.

LSS-insatserna beskrivs utförligare här (nytt fönster)

Det finns inga färdiga lösningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) på samma sätt som inom LSS. En insats enligt SoL är utformad efter individuella behov, och här finns exempel på vad en insats kan innehålla.

Stöd och service är en del av socialkontoret.
Vår politiska nämnd är socialnämnden som är ytterst ansvarig för vår verksamhet.

Verksamhetens mål med individen i centrum är ledstjärna i vårt arbete.

Vi har ett 90-tal arbetsplatser i form av boenden, boendestöd och dagliga verksamheter runt om i kommunen. Personlig assistans är också en stor del av vår verksamhet.

Läs här om att arbeta hos Stöd och service (pdf, nytt fönster)

Lättläst om att arbeta hos Stöd och service (pdf, nytt fönster)

Här kan du anmäla ditt intresse för att jobba hos oss.

Välkommen att söka arbete hos oss!

Ansvarig nämnd: Socialnämnden

Informationen granskades: 2018-03-05