Meny Kontakt, tyck till & öppettider
 

Kontakta Skellefteå kommun

Telefon:0910-73 50 00

Telefontider Vardagar 07.00-17.00. Dag före röd dag stänger vi kl. 16

Besöksadress Trädgårdsgatan 6, Stadshuset

Besökstid: Vardagar 07.00-17.30

Öppettider Visa öppettider

Inflytande i Skellefteå kommun

Det finns en rad olika sätt att vara med och påverka Skellefteå kommun. Du vet väl om möjligheten att lämna in ett medborgarförslag? Här på webben kan du även lämna synpunkter direkt.

Läs mer om på vilka sätt du kan påverka din kommun här

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen samlar kommunens centrala stödfunktioner för intern och extern information och kommunikation. Förutom de tre enheterna kundtjänst, internservice och information finns kommunens säkerhetssamordnare på avdelningen.

Kundtjänst är förvaltningarnas förlängda arm ut till medborgarna. Med ”en väg in” till kommunen arbetar och utvecklas kundtjänst tillsammans med förvaltningarna. Strävan är att nå största möjliga kundnöjdhet och mest nytta för medborgarnas skattepengar och att frigöra tid för förvaltningarna.

Internservice är till för kommunens anställda och samordnar de interna stödfunktionerna. En viktig del av servicen är helpdesk som ger stöd i frågor som rör datorer och mobiltelefoner. Enheten står också för hjälp till nyanställda, hantering av tjänstekort, behörigheter i passersystem, hantering av post, flyttservice och verksamhetsservice med mera.

Information ger stöd genom hela kommunikationsprocessen – från strategi och kommunikationsplanering till budskapsformulering och publicering. De samordnar och utvecklar kommunens kommunikationsvägar för interna och externa budskap, till exempel intranät, externwebb, sociala medier, annonser, egna tidningar och pressinformation.

Säkerhetssamordnaren har ett sammanhållande ansvar för det säkerhetsarbete som sker i hela organisationen. I situationer med extraordinära händelser är säkerhetssamordnaren stabschef i krisledningsorganisationen. I övrigt så är uppgiften att utbilda och öva krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden samt bistå med säkerhetskompetens i samhällsplanering och proaktivt utveckla kommunens säkerhetsarbete.

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler

Informationen granskades: 2016-09-07